Lancering Health Impact Bond - Sociaal Hospitaal..

Lancering Health Impact Bond - Sociaal Hospitaal..


In Den Haag wonen 3.200 zogenoemde multiprobleemgezinnen. Deze gezinnen kampen met meerdere problemen tegelijk. Zoals schulden, armoede, psychische problemen, justitiecontacten, opvoedproblemen en gezondheidsproblemen. Daarvoor krijgen zij op dit moment meerdere hulpverleners over de vloer en maken ze gebruik van meerdere voorzieningen in zorg en sociale zekerheid. Ongeveer 1/3 van het budget dat is gedecentraliseerd wordt uitgegeven aan zorg en sociale zekerheid voor deze gezinnen (een kleine 6 miljard). Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat de kosten van een multiprobleemgezin gemiddeld 104.000 euro per jaar bedragen. En dat terwijl veel gezinnen hierdoor geen beter perspectief krijgen op een beter leven waarover ze zelf regie en zeggenschap hebben. 
 
Sociaal Hospitaal
In Den Haag gaat Sociaal Hospitaal de komende vijf jaar 250 gezinnen helpen met betere én geodkopere plannen voor het oplossen van hun problemen.
De verwachting is dat gezinnen een hogere kwaliteit van leven rapporteren en dat de uitvoeringskosten met minimaal 4,75 miljoen euro in de eerste twee jaar na de interventie van Sociaal Hospitaal afnemen. Sociaal Hospitaal is een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden.
 
Health Impact Bond
Sociaal Hospitaal wordt gefinancierd door een Health Impact Bond (HIB). Dit is een pay-for-success contract waarbij een private investeerder – in dit geval zorgverzekeraar CZ - de interventie financiert en de ondernemer die de interventie uitvoert, wordt afgerekend op het behalen van vooraf vastgestelde doelstellingen. Bij positieve resultaten betaalt de gemeente Den Haag een deel van de besparing uit aan de investeerder. Society Impact heeft hierbij optreden als procesbegeleider, intermediair en matchmaker. ING en PGGM zijn financiële kennispartners. Deze samenwerking is tot stand gekomen binnen het Schuldenlab070. 
 
Schuldenlab070
Deze samenwerking is tot stand gekomen binnen het Schuldenlab070Het Schuldenlab070 is een samenwerkingsverband van bijna 20 publieke en private partijen die gezamenlijk nieuwe oplossingen en innovatieve aanpakken ontwikkelen op het gebied van schulden en armoede in Den Haag. 

De financiering van een project als Sociaal Hospitaal via een Health Impact Bond is om vele redenen uniek en innovatief. Het is dan ook ons streven om HIBs gemeengoed te maken in de gezondheidszorg, omdat het gezondheidswinst combineert met doelmatigheid; twee uitdagingen die cruciaal zijn voor ons zorg- en sociale systeem. 
We lichten dit tijdens de bijeenkomst gaarne toe. 


Wij nodigen u van harte uit voor de lancering van Sociaal Hospitaal,
de eerste HEALTH IMPACT BOND in Nederland.
 

 
evenementen software
 evenementen software