HOOP: Hulp bij Onderwijs Over Palliatieve zorg

HOOP: Hulp bij Onderwijs Over Palliatieve zorg

Om het contact en uitwisseling van ervaring en kennis over onderwijs in de palliatieve zorg te bevorderen willen we na afloop van het symposium graag de deelnemerslijst (naam, functie, afdeling, organisatie en e-mailadres) delen met de bezoekers van het symposium.