12 november 2008

14:30 - 15:30

Ontvangst

15:30 - 16:00

Onze Ambitie met Ondernemen
Met o.a. Minister Van der Hoeven en
de voorzitters van de Colleges van Bestuur.

16:00 - 17:00

Onze Passie voor Ondernemen
Met o.a. Hans Crijns (Vlerick Management school),
Derek Roos (Mendix), Marco Waas (TU Delft) en
Michiel Muller (Bieden en Wonen, Route Mobiel).

17:00 - 17:15

Afsluiting

17:15 -

Receptie met walking dinner

kaartverkoop
 kaartverkoop