Hieronder vind je het aanmeldformulier voor de HP-days die plaatsvinden tussen 17 t/m 21 februari. Als je wilt meedoen met een opdracht, dien je op maandag, woensdag en vrijdag de gehele dag aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is kun je je inschrijven voor de activiteiten op donderdag en/of vrijdagmiddag. 

 

Down below you will find the registration form for the HP-Days that will take place between the 17th and 21th of February. Please notice it's necesscary to be present on monday, wednesday and friday if you will sign up for working on a case with other HP students. When not, you are still very welcome to sign up for the activities we have for you on thursday or friday afternoon. 

 

Gebruik hieronder je studenten e-mailadres - Please use your student e-mailaddress

Als je maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar bent werk je aan een case van één van onze Kenniscentra. Hieronder krijg je de mogelijkheid om je voorkeur voor een opdrachtgever aan te geven. Let op! Dit is geen garantie.

 

When you're available on Monday, Wednesday and Friday you get the possibility to work on a business case from one of our Centre of Expertises. Down below you can choose a client you think is the most interesting. Please note there is no guarantee.

 

Opdrachtgevers:

1. Team Phiddipides, Centre of Expertise RDM
Phidippides bouwt al sinds de oprichting in 2007 aan het meest duurzame voertuig van Europa.

Het team bestaat uit 29 enthousiaste studenten die verder willen kijken dan alleen hun opleiding. Door mee te doen aan de Shell Eco-marathon verbreden de studenten hun visie, niet alleen op het Automotive-gebied, maar ook op het gehele proces van concept tot realisatie. Meer informatie? Zie de volgende link.

http://phidippides.eu/en/

1. Team Phiddipides, Center of Expertise. Since its establishment in 2007, RDM Phidippides has been building the most sustainable vehicle in Europe. The team consists of 29 enthusiastic students who want to look further than just their education. By participating in the Shell Eco-marathon, the students broaden their vision, not only in the Automotive field, but also in the entire process from concept to realization. More information? See the following link. http://phidippides.eu/en/

 

2. KC Business Innovation - lector dr. A. de Wild

Het bedrijventerrein Spaanse Polder is het grootste aaneengesloten droge bedrijventerrein van Noordwest-Europa en herbergt circa 1.000 bedrijven. Lector dr. A. de Wild zet met gemeente Rotterdam en een team onder leiding van een stadsmarinier in op o.a. het verbeteren van de veiligheid met als doel criminele ondermijning te voorkomen. Meer informatie? Zie de volgende link.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/business-innovation/Entrepreneurial-economy/bedrijventerreinprofiel-spaanse-polder/project/#flex

2. KC Business Innovation - Professor Dr. A. de Wild.

The Spaanse Polder industrial estate is the largest contiguous dry industrial estate in North-West Europe and houses around 1,000 companies. Lector Dr. A. de Wild, together with the municipality of Rotterdam and a team led by a city mariner, is working on improving safety with the aim of preventing criminal undermining. More information? See the following link.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/business-innovation/Entrepreneurial-economy/bedrijventerreinprofiel-spaanse-polder/project/#flex

 

3. KC Zorginnovatie - Linda van der Windt
Kenniscentrum Zorginnovatie draagt met circa 135 medewerkers bij aan de praktijk van de gezondheidszorg. Het kenniscentrum onderzoekt innovaties in en mét de praktijk. Lectoren en onderzoekers werken hierbij samen met de toekomstige professionals, met jou! Deze kennis helpt bij het oplossen van vraagstukken in de praktijk, is inspirerend voor studenten en relevant voor het toetsen en bouwen van theorieën. Meer informatie? Zie de volgende link.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/zorginnovatie/over-het-kenniscentrum/

3. KC Healthcare Innovation - Linda van der Windt.

With about 135 employees, the Knowledge Center Healthcare Innovation contributes to the practice of healthcare. The knowledge center investigates innovations based on actual cases, and together with healthcare providers . Professors and researchers work together with future professionals, like you! This knowledge helps solve problems in practice, is inspiring for students and relevant for testing and building theories. More information? See the following link. https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/zorginnovatie/over-het-kenniscentrum/

 

4. KC Business Innovation - lector dr. A. Yang

Het nieuwe lectoraat Digital Business onderzoekt de kansen en barrières bij mkb bedrijven voor het digitaliseren van alle aspecten van hun organisatie, met specifieke aandacht voor interne processen. Doel van het lectoraat is om kennis te ontwikkelen die mkb-bedrijven helpt optimaal gebruik te maken van informatietechnologie, om zo bij te dragen aan hun digitale transformatie en duurzame groei. Meer informatie? Zie de volgende link.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/business-innovation/lectoren/annie-yang/.

4. KC Business Innovation - Professor Dr. A. Yang.
The new Digital Business research group investigates the opportunities and barriers at SMEs for digitizing all aspects of their organization, with specific attention to internal processes. The aim of the research group is to develop knowledge that helps SMEs make the best use of information technology, in order to contribute to their digital transformation and sustainable growth.
More information? See the following link. https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/business-innovation/lectoren/annie-yang/.

 

Klik op de link hieronder om het voorlopige programma in te zien (download het bestand als je hem ook na het afronden  van dit formulier nog wil inzien). Let op! Wijzigingen voorbehouden.

 

Down below you'll find the preliminary programme (download the file if you would like to inform yourself after you apply). Modifications reserved.

 

Programma