30 januari 2020

18:00 - 21:00

Kick-off door Bob Janse, projectleider Sociale Innovatie, Laurens Wonen

  • Multidisciplinaire groepsindeling;
  • Bepalen probleemstelling en onderzoeksvragen;
  • Werken aan oplossingen.

20 februari 2020

18:00 - 21:00

Tussenpresentatie van resultaten aan EMI en begeleiders

05 maart 2020

18:00 - 21:00

Teams presenteren hun oplossingen aan EMI en Bob Janse

19 maart 2020

18:00 - 21:00

Jouw leerresultaten leggen naast HP competenties