Lancering Life Sciences & Health Hub & Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie

Lancering Life Sciences & Health Hub & Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie

Masterclasses 

Op 23 februari aanstaande stellen we de Hub graag aan u voor. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de masterclasses. Naast de masterclasses vinden er ook diverse rondleidingen plaats: denk aan de Hub-rondleiding of een rondleiding door het Labhotel.

Ondernemerschap en Life Sciences – Omnigen
Wat kan je doen als (aspirant) ondernemer met een wetenschappelijke achtergrond en hoe financier je jouw plannen? Welke bronnen van financiering zijn er beschikbaar, waar moet je aan denken, wie kunnen je helpen, maar ook welke fouten moet je niet maken? Berry Kriesels neemt je mee en vertelt je op basis van zijn ervaringen wat je kan doen, maar vooral wat je niet moet mislopen.

Get started – Health Innovation Challenge - ECE
Hoe versnellen we innovatie in de zorgsector? Tijdens deze sessie nemen we je mee door het proces om van ideeën daadwerkelijke bedrijven te maken. We zullen ook het verschil tussen innovatie in startups en bestaande organisaties onderzoeken. Leer hoe jij kan helpen om nieuwe zorg-ideeën te laten groeien!

Design Thinking in Healthcare – Spark design & innovation
Empathie, creativiteit en rationaliteit.
Hoe kun je design Thinking inzetten om nieuwe producten en diensten in de zorg te ontwikkelen, of nog een stap verder, om sociale vraagstukken in de zorg aan te pakken? Spark begeleidt een workshop over design thinking aan de hand van hun eigen ontwerppraktijk.

Business creation in LS&H – EIT Health Belgium The Netherlands
EIT Health is a consortium of more than 50 core partners and 90 associate partners from leading businesses, research centres and universities from across 14 EU countries. EIT Health promotes entrepreneurship and innovates in healthy living and active ageing, with the aim to improve quality of life and healthcare across Europe. The goal of EIT Health is to contribute to increasing the competitiveness of European industry, improve the quality of life of Europe’s citizens and the sustainability of healthcare system.

LS&H in 2017: wat gaan we doen? Life Sciences & Health Consortium

In Rotterdam waait een frisse (ondernemers)wind. Uit onderzoek is gebleken dat er in Rotterdam meer dan 100 Life Sciences & Health bedrijven gevestigd zijn. Kennen elkaar al goed genoeg? Laat je informeren over hoe het Life sciences & Health consortium ondernemerschap in deze sector gaat ondersteunen, stimuleren, profileren en verbinden.

Maak kennis met deRotterdamsezorg - deRotterdamsezorg

Hoe krijg je zorginnovatie op de markt?
Zorginnovatie: samenwerking HRO studenten & Erasmus MC

Funding in LS&H - Swanbridge Capital

Early stage investing in the life sciences. During this masterclass Swanbridge Capital will provide insights into it's approach when investing in early stage life science companies. Also it will host a discussion on funding in the early stage life science & health sector as a whole.

Elke dag een datalek: de 8 tips om dat te voorkomen - Intermax

Uw data is waardevol. Daarom doen wij er alles aan om uw gegevens strikt vertrouwelijk te houden. De complexiteit van de technologie en de inventiviteit van hackers neemt snel toe en zijn nauwelijks bij te houden.
Intermax is gespecialiseerd in de optimale beveiliging van digitale data.
Uw data, onze zorg.

Implementeren van ouderenzorg thuis? Het kan! - Redmax

Hoe start je ouderenzorg thuis op als gemeente? Hoe begin je? Hoe begin je in een gemeente. Voorbeeld van Den Haag. Voor meer informatie over het onderwerp van de masterclass:

https://redmax.nl/kennis-blog/rapport-gezond-langer-thuis-in-gemeente-den-haag/

Internet of FAIR Data & Services: kansen & consequenties

Alle inspanningen op het gebied van research data management gaan om het resultaat aan het einde van het onderzoeksproject; dat moet verifieerbaar zijn en de onderliggende data efficiënt herbruikbaar.

Om dat doel op Europees niveau te bereiken heeft de Europese Commissie in april 2016 officieel aangekondigd dat alle research data FAIR moeten zijn (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable). Daarmee vormen de FAIR principes het hart van de Europese strategie voor datamanagement in Science & Innovation programs (European Open Science Cloud). Ze zijn ook door de G20 in september 2016 aangenomen als leading principles.

De implementatie van de FAIR principes is door het GO FAIR initiatief, geleid door Nederland, ter hand genomen. Voor zowel de academische als de zakelijke wereld brengt de FAIR beweging veel veranderingen met zich mee op verschillende niveaus. De wijze waarop onderzoeken worden opgezet en resultaten en data worden uitgewisseld en technologie wordt ingezet verandert. Subsidietoekenning en samenwerkingen zullen staan of vallen met het aangesloten zijn op de FAIR-data principes, die technologisch ook op applicaties, hardware en software zullen moeten worden toegepast.

Omarming van innovatie in de zorg? Startup ‘Siilo' als voorbeeld casus 

Intro: Siilo biedt een beveiligde communicatie en netwerkplatform voor de zorg. In de afgelopen 10 maanden sinds haar lancering hebben meer dan 15.000 zorgverleners Siilo omarmt en hiermee de basis gelegd voor ‘netwerkgeneeskunde’*. Wat zijn de succesfactoren van deze omarming? Wat zijn de komende uitdagingen? En in hoeverre is dit vertaalbaar naar andere innovaties?

Strategisch Ontwerpen en de Impact op Zorg & Welzijn - WhoCares

"Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben levert een betere stad op voor iedereen". Hoe gaan we hier met zijn allen voor zorgen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen: op een veilige en fijne manier? Welke impact heeft design hierop?

Nudging - Impact op de zorg - Centre for Health Promotion