Hubot lancering 20 oktober 2017

Hubot lancering 20 oktober 2017

Initiatiefnemers

 


 

Over gemeente Eindhoven
Eindhoven is bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis. En barst van de energie. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand. Dat DNA zit ook in de genen van de gemeente. We experimenteren en innoveren volop. Met én voor de stad, steeds in een andere rol en in wisselende netwerken. Meer informatie is te vinden op www.eindhoven.nl.
 
“Design en technologie moeten functioneel en toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking. Bovendien moeten ze een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.”
~ Staf Depla, wethouder economie gemeente Eindhoven
 
  
Over Start Foundation
Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die werk wil creëren voor mensen die om verschillende redenen onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden. Dat gebeurt door drempels weg te nemen, en te investeren in (eigen) initiatieven en bedrijven die dat mogelijk maken. Het bestuur van Start Foundation bestaat uit: Han Noten (burgemeester van Dalfsen, oud-fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer), Annemarie van Gaal (zakenvrouw en bekend van tv, o.a. Een dubbeltje op zijn kant), Femke Halsema (auteur, programmamaakster en voormalig fractievoorzitter GroenLinks) en Alex Mulder (oprichter USG People). Meer informatie is te vinden op www.startfoundation.nl.
 
“Angst voor het onbekende is van alle tijden. Toen de stoommachine haar intrede deed, was er verzet, omdat het banen zou kosten. Toen de computer in de jaren tachtig op de bureaus verscheen, was die vrees er opnieuw. Het is veel interessanter om te kijken hoe we met technologie nieuwe banen kunnen creëren of hoe het mensen in staat kan stellen aan werk deel te nemen.”
~ Jos Verhoeven, directeur Start Foundation
 
 
Over Next Nature Network
Volgens de Next Nature Network-filosofie zijn mens, technologie en natuur geen tegenstellingen, maar groeit technologie om de mens heen en evolueren we als geheel naar een nieuwe natuur. Next Nature Network is een toekomstgerichte, internationale natuurbeweging die zich nestelt tussen traditionele spelers als WNF en Greenpeace. Met prikkelende designprojecten zwengelt de organisatie de discussie aan over de relatie tussen natuur en technologie. Meer informatie is te vinden op www.nextnature.net.
 
“Wat verstaan we nog onder het begrip ‘natuur’? Zo goed als alles wat we natuur noemen, is inmiddels beïnvloed door de mens. Tegelijkertijd is technologie zó alomtegenwoordig, dat dit juist onze nieuwe natuurlijke habitat is geworden.”
~ Koert van Mensvoort, creative director van Next Nature Network

 

registratieformulier online
 registratieformulier online