HYPE thema-ochtend

Op vrijdag 2 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse thema-ochtend Zin & Onzin over Borderline bij jongeren’ georganiseerd door het Expertisecentrum voor Vroege Interventie HYPE.

Deze themaochtend van 2 oktober staat in het teken van Niet alleen Borderline.

Dit omdat een kwetsbaarheid voor borderline vaak samengaat met andere problemen, waarvoor ook aandacht moet zijn in behandeling. Daarnaast vinden we het belangrijk om niet alleen de jongeren te betrekken, maar zeker ook de naasten zoals bijvoorbeeld ouders.

Op deze thema-ochtend gaan we graag in gesprek met hulpverleners uit de wijkteams, jeugdzorg, ggz en andere professionals die werken met jongeren met (kenmerken van) borderline.

 

Voor wie?

De ochtend is bedoeld voor alle professionals die met jongeren met (kenmerken van) borderline werken. De ochtend is gratis.

 

Programma

Na een plenaire start volgen 3 workshoprondes:

 1. ‘Relationeel denken met ouders‘
  Hoe werk je samen met ouders op momenten van grote zorgen.
 2. Comorbiditeit en kenmerken van borderline: wat hoort nu bij wat?’
  Wat als er meerdere problemen spelen?
 3. ‘Wat te doen op het moment dat de samenwerking moeilijk is’
  Hoe ga je om met heftige emoties en gedrag die jongeren bij jezelf oproepen?
  Vervolgens eindigen we weer plenair.

 

Wanneer?

Op Vrijdag 2 oktober 2020.

Inloop: 9.15 - 9.30 uur.

Start programma: 9.30

Afronding:12.30 uur.

 

Waar?

De bijeenkomst vindt plaats bij GGz Centraal, Westsingel 41, Amersfoort..

 

Aanmelden

Er kunnen maximaal 60 deelnemers in de ruimte.

 

 

 

 

 

 

 

draaiboek template dit heb je nodi
 draaiboek template dit heb je nodi