12 oktober 2017

09:30 - 10:00

Registratie en ontvangst

10:00 - 10:15

Welkom door gastheer TenneT

10:15 - 10:30

Introductie 2e Jaarcongres door dagvoorzitters Ferry Visser, Consultancy Manager Stork Asset Management Solutions B.V. en Roland Boer, Senior Consultant at DON Bureau

10:30 - 11:00

Patrick Bossert, Bestuurslid van The Institute of Asset Management en associate partner Infrastructure Intelligence Advisory bij EY

Building our Best Possible Future
The way we plan and build new infrastructure, operate and maintain it, and deliver the best possible service outcome from it is in need of a revolution. Information and new technologies will help us do things differently, but at the heart of that revolution are people that really understand the business of creating and managing assets and creating value from doing it better. This presentation focuses on practical experience leading digital transformation at Network Rail and concludes with a focus on moving forward the skills needed to make our built environment one that helps drive economic productivity, but also helps create new socio-economic value for those that live and work within it.

11:00 - 11:15

John Jacobs, Gemeente Rotterdam, strategisch adviseur water en trekker Water Sensitive Rotterdam

(Water) Sensitive Rotterdam
Assetmanagement als hulpmotor bij het realiseren van de klimaatbestendige stad

11:15 - 11:30

Frank Wester, Senior Manager Asset Management Offshore TenneT en Marc de Zwaan, Senior Manager Asset Management Nederland TenneT

TenneT en de Energietransitie op de Noordzee
Sinds 2016 is TenneT naast netbeheerder van het landelijke transportnet ook de netbeheerder op Noordzee, met een focus op het aansluiten van offshore windenergie. De komende jaren zal offshore wind een groei laten zien, waarbij een integrale benadering vanuit netheerderperspectief een grote bijdrage heeft in de beoogde doelstellingen.

11:30 - 11:45

Delen van kennis en interactie

11:45 - 12:15

Pauze

12:15 - 12:45

Henk Akkermans, professor Supply Chain Management aan de KUB en directeur van World Class Maintenance

Samen op pad naar Smart Assetmanagement
We zien een toenemende aandacht voor digitalisering. Dit vraagt niet enkel technische uitdagingen maar ook organisatorische. Door een integrale aanpak van techniek en organisatie worden de beste resultaten bereikt. Samenwerking is daarbij cruciaal.

12:45 - 13:00

Jack Doomernik, principal consultant bij Stork Asset Management Solutions en Lector Smart Energy bij Avans Hogeschool

Smart Energy: Veranderingen in het energielandschap
De energiesector verandert snel onder druk van internationale afspraken en klimaatbeleid. Ontwikkelingen in de markt, het energiesysteem en de technologie gaan hand in hand op weg naar een duurzame samenleving. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen?

13:00 - 13:15

Annemarie Verbeek-Kalshoven, teammanager Strategie & Programma's Asset Management Vitens,

Meer grip dankzij asset management
Aanpak, interventies, resultaten en lessons learned.

13:15 - 13:30

Delen van kennis en interactie

13:30 - 14:30

Lunch

14:30 - 15:30

Workshopronde 1

15:30 - 16:30

Workshopronde 2

16:30 - 16:45

Afronding van het 2e jaarcongres I AM THE FUTURE

16:45 - 18:00

Netwerkborrel