Workshops

1. Besluitvorming lange termijn asset planning met onzekerheid
In een team bent u asset manager van een windpark (60 windmolens) in de Noordzee. Daarin krijgt u een besluitvormingscasus: "Wat als de leverancier aanbeveelt het windpark eerder uit bedrijf te nemen?" Uit de verschillende oplossingsroutes worden conclusies getrokken.
Workshopleiders: Ype Wijnia en John de Croon, Asset Resolutions

2. De toekomst van prestatiemeting
Performance management systemen zijn als het weerbericht: ze beginnen met ons te vertellen hoe het weer vandaag is geweest. We opperen en bediscussiëren zes gebieden voor verbetering.
Workshopleider: Rob Schoenmaker, Technische Universiteit Delft

3. Value Based Decision Making
Assets beheren en verwerven op basis van de waarde die ze het bedrijf opleveren, alsmede investeren in het onderhoud en sustainment van deze om vermogen en waarde te borgen en genereren. Veel bedrijven worstelen met de definitie, het meten en communicatie van 'waarde'. De nieuwe ISO 55000 norm benadrukt het belang van het begrip waarde en verwacht dat we waarde meten in overeenstemming met de strategische doelstellingen van het bedrijf.
Workshopleiders: Boudewijn Neijens en Karim Jawad, Copperleaf

4. De digitale droomreis
Onze assets worden steeds ouder binnen een vaak krimpende organisatie waar kennis schaars is. Tegelijkertijd is er steeds meer data beschikbaar en worden onze assets steeds slimmer. Hoe kan de asset manager hiervan optimaal gebruik maken?
Workshopleider: Maarten Zanen, Arcadis

5. Asset management is duurzaamheid
In deze workshop staat de discussie centraal over hoe duurzaamheid geïntegreerd kan worden binnen asset management. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden gegeven hoe duurzaamheid geïntegreerd is in de processen bij provincie Noord-Holland.
Workshopleiders: Alex Roovers, consultant CMS Asset Management en Maaike Post, trainee provincie Noord-Holland

6. Synergy: samenwerken aan en bedrijfsbrede AM implementatie..... in een onderhoudend bordspel! Een succesnummer op diverse internationale congressen, waaronder de IAM conferentie van 25-28 juli jl. Een in de praktijk bewezen tool en door de IAM gelauwerd product voor incompany asset management trainingen, en -implementaties: Synergy, the cooperatieve Asset Management Board Game. Speel twee ronden van het spel en laat je overtuigen door de kracht van deze vorm van kennisdeling en ervaringsuitwisseling!.
Workshopleiders: Bart Couwenberg & Sander Sieswerda, Oxand

7. Ontwikkelingen en toekomst van AssetManagement Nederland
Wat wordt de toekomst van AMNL? Ga in gesprek met bestuursleden en met elkaar. Verbind het landschap van assetmanagementnetwerken in Nederland en vul het aan met jouw eigen netwerken.
Workshopleider: Peter Dourlein en Hans Jooren, bestuursleden AssetManagement Nederland

8. De toekomst van asset management met de ISO 55000 serie
Workshopleider: Ton van Wingerden, senior principal consultant DNV GL Oil & Gas en convenor van de werkgroep ISO 55002