Ideecafé Blockchain: kansen en toepassingen binnen de maritieme sector

Ideecafé Blockchain: kansen en toepassingen binnen de maritieme sector

18 april 2017

13:00 - 13:15

Welkom door InnovationQuarter, Jacqueline Schardijn, Senior Business Developer Smart Industry

13:15 - 13:40

Ronald Teijken (IBM):
Wat is blockchain, visie blockchain voor maritieme sector

13:40 - 14:00

Aljosja Beije (Bescope)
Inzicht in huidige pilot initiatieven blockchain voor de logistieke keten

14:00 - 14:20

Wilfried Hoffman (Tymlez) en Jonathan Stolk (Safetychanger)
Concrete voorbeelden uit de praktijk en uitdagingen waarvoor industrie staat

14:20 - 14:30

Pauze

14:30 - 17:30

Workshop waarbij we op zoek gaan naar nieuwe user-cases waarbij blockchain technologie kan helpen in het transparanter en efficiënter maken van het diverse transacties in de maritieme industrie en de nieuwe businessmodellen. Dit kunnen zowel logische, juridische evenals financiële transacties zijn.

17:30 -

Borrel