aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Inspiratiedag

Inspiratiedag Evolutionair Leiderschap

20 November 2014 (Boek voor 1 nov. en betaal € 95,-)

Vanuit bewustzijn leiding over je leven nemen.
Nieuwe inzichten voor onderzoek en oefening.

- Voor mensen die ervaring hebben met trainingen.
- Voor geïnteresseerden en genodigden.

Door Mauk Pieper

- Ontmoeten, uitwisselen, zien en gezien worden.
- Lichaamswerk: Bewegen, levenslust  en vitaliteit ervaren. 
- Mediteren in een veld van zachte en liefdevolle aandacht.
- Bezinning op mijn leven. Waar sta ik, en wie ben ik daarin?
- Mijn Unieke Zelf en weten waarvoor ik hier ben.
- Wat is mijn essentie? Wie ben ik voor mijzelf, de ander en de  wereld?  
- Leiding aanvaarden van het grotere en hogere van mijzelf.

Je kunt je hier aanmelden voor dit evenement.

Met vriendelijke groeten,

Mauk Pieper

Inschrijving is afgerond na overmaken van € 125,- ,
Jongeren € 115,-, Voor 1 nov. Iedereen € 95,-
op giro NL51 INGB 0005426058 t.n.v. M.H.Pieper Lage Vuursche.

registratiebalies
 registratiebalies