Meet & Greet: Schoon Schip

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport richt zich op onderwerpen waar de risico’s voor mens en milieu het grootst zijn. Bodem, grond, water en de verwerking van afvalstoffen. En heeft ook meer aandacht voor een schone scheepvaart en een veilige en duurzame luchtvaart. 

Een van de programma’s die hiervoor gaat zorgen, is het programma Schoon Schip. Doel van dit programma is de uitstoot van verontreinigende gassen door schepen verminderen en de afgifte van scheepsafval bevorderen. 

Hoe het programma dat aanpakt en weet welke ontwikkelingen er op ons af komen, daar vertellen we je graag 13 februari meer over tijdens onze Meet & Greet.

Aan welke dingen kan je dan denken?

Bijvoorbeeld:

Nieuwe monsternametechniek om in de bunkertanks te komen. Dat wordt een essentieel onderdeel van inspecties op de zwavelnormen in de scheepsbrandstoffen vanaf 2020. En dat is een wereldwijd thema.

Het ontdekken van verbanden in een spaghetti aan data kan bruikbare inzichten opleveren. Zoiets hebben wij als experiment bij het analyseren van scrubberdata ontdekt. Wat zijn scrubbers? Enorme wasinstallaties aan boord om de zwavel uit de brandstof te wassen, zodat deze niet in de lucht terecht komt als schadelijke SO2 emissie.

Waarvoor wij de drone met de warmtebeeldcamera goed inzetten? Zou er een kans zijn dat je met een rondje rond het schip het verschil in bunkertanks in kaart kunt brengen? 

 

Meld je aan de Meet & Greet 13 februari in Den Haag!

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren