Inhalatie-instructie volgens IMIS

Inhalatie-instructie volgens IMIS

Doelgroep:

Huisartsen praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen , apotheker en longverpleegkundigen.

Omschrijving:

Een goede inhalatie instructie is essentieel voor een goede medicamenteuze therapie.

Het is van groot belang dat de instructie die aan patiënten wordt gegeven goed en eenduidig is.

Om dit te bevorderen zijn er uniforme inhalatieprotocollen voor iedere inhalator gemaakt voor zowel zorgverleners als patiënten.

In deze cursus komen de verschillende inhalatiesystemen en LAN protocollen aan bod.

Tijdens de workshop is er ook gelegenheid zelf met de diverse placebomaterialen te oefenen.
 

Docenten:

De nascholing wordt verzorgd door:

  • Dr. Geert Zaaijer, kaderhuisarts Astma/ COPD
  • Mevr. Erwina Cerimovic, Consulente IMIS
     

Accreditatie:

Voor deze bijeenkomst worden door IMIS twee punten accreditatie aangevraagd voor de huisartsen en drie punten voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen/verpleegkundig specialist, longverpleegkundigen en doktersassistenten. 

Attentie

Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd.

avg en evenementen
 avg en evenementen