Werkconferentie Inclusive Mobility Lab | 17 december 2019
 

Wilt u in actie komen voor inclusieve mobiliteit?
Kom dan naar de Werkconferentie Inclusive Mobility Lab!

In maart 2019 is de vernieuwingsagenda Iedereen onderweg gepresenteerd. Deze agenda is gericht op het toegankelijker maken van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. Iedereen onderweg maakt onderdeel uit van het programma Onbeperkt meedoen! Hiermee werkt het kabinet aan de implementatie van het VN-verdrag handicap. Dit verdrag bevordert, beschermt en waarborgt de mensenrechten van mensen met een beperking. Vervoer is een belangrijk onderdeel van Onbeperkt meedoen!

Doel

We willen samenwerken met alle relevante partijen in het Inclusive Mobility Lab. Dat biedt een platform om ervaring en kennis te delen en goede (lokale) initiatieven een stap verder te brengen.

Doelgroep

Gemeenten, provincies, vervoerregio's, vervoerders, kennisinstituten, gebruikers en sponsors.