aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Imtech | Avaya Communication Solutions | Het nieuwe werken

13 april 2010

12:30-13:00

Ontvangst

13:00-14:00

Unified Communications: visie op de toekomst

14:00-15:15

Pauze

15:15-16:15

Break-out sessie

16:15-

Afsluiting