aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Masterclass: Meer geld uit grondstoffen en “afval”; Industriële ecologie.

Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van Masterclass: Meer geld uit grondstoffen en “afval”; Industriële ecologie. .

In deze tijden is het extra interessant om grondstoffen te besparen of voor ons “afval” betaald te krijgen door een ander bedrijf die er iets mee kan. Of het nu is vanuit een motivatie van goedkoper produceren of duurzame ontwikkeling, een circulaire economie is in beide gevallen interessant voor bedrijven. Door op een andere manier naar materialen te kijken, alsof ze van bedrijf naar bedrijf stromen kunnen we gemakkelijker zien waar nog veel te halen valt. Het bestuderen van deze interactie tussen bedrijven via materialen en energie wordt “industriële ecologie” genoemd. In de natuur vormen planten, schimmels en dieren een ecosysteem. De samenhang van het ecosysteem kan als inspiratie dienen voor het opnieuw inrichten van industriële systemen. Het vakgebied “Industriële ecologie” kijkt daarom dankbaar af van de “Natuurlijke ecologie”.

In deze masterclass industriële ecologie leert u in twee lesuren hoe industriële ecologie u helpt om anders tegen materialenstormen aan te kijken om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Er wordt gekeken naar:
• Wat industriële ecologie inhoudt.
• Analyseren van processen en materialenstromen, en dat dit niet alleen in een bedrijvenpark past maar ook daar buiten.
• Belangrijke en veel gebruikte methoden en “tools” in de industriële ecologie.

De masterclass wordt gegeven op donderdag 29 november van 13.00 tot 16.00 uur en we sluiten de masterclass af met een netwerk borrel. De agenda ziet er dan die middag als volgt uit:
12.30 uur: inloop met koffie en thee
13.00 – 14.00: 1e lesuur
14.00 – 14.30 uur: koffie/thee pauze
14.30 – 15.30 2e lesuur
15.30 uur netwerk borrel

Aan deze masterclass zijn kosten verbonden van 150 euro excl. BTW. Via deze link kunt u zich opgeven. De masterclass is kosteloos voor wetenschappelijk personeel. Voor het netwerken willen we graag in een lijst uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Bij het aanmelden via de link kunt u toestemming geven of u op deze netwerklijst wilt. Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond.

Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie