doelgroep
Dit symposium is voor iedere collega hulpverlener met als doel zich veilig te voelen met een cliënt in gesprek te gaan over levensbeëindiging op verzoek. Hoe gaan we om met de richtlijn die onze organisatie daarbij hanteert?

accreditatie
Accreditatie is toegekend door: 
NVvP voor psychiaters
FGzPt voor klinisch (neuro)psychologen
VSR voor verpleegkundig specialisten

locatie
Bouw & Infrapark
Ceintuurbaan 2 in Hardewijk

24 maart 2022

12:00 - 12:45

Ontvangst met een lunch

12:45 - 13:00

Opening Ben Steultjens, psychotherapeut GGz Centraal, voorzitter adviesgroep bij verzoeken voor hulp bij zelfdoding en lid van de commissie suïcidaliteit

13:00 - 13:30

Lezing Pieternel Kölling, psychiater bij Expertisecentrum Euthanasie Den Haag
'De feiten op een rij' 

13:30 - 14:00

Lezing prof. dr.  Piet Verhagen, psychiater GGz Centraal
'Een gesprek over de dood, hoe doe je dat vanuit levensbeschouwelijk perspectief' 

14:00 - 14:15

Pauze

14:15 - 14:45

Lezing Harry Dekkers, Clientenraad V&VV
'Een cliëntenperspectief verwoord' 

14:45 - 15:00

Pauze

15:00 - 16:30

In de workshops verdiepen van de thematiek onder leiding van een gespreksleider moreel beraad. Centrale vraag: hoe gaan we om met de richtlijn euthanasie binnen onze eigen organisatie?

- Henk Stellingwerf, geestelijk verzorger GGz Centraal
- Karin Croonen, gz-psycholoog GGz Centraal
- Piet Verhagen, psychiater GGz Centraal
- Mathilde Knol, geestelijk verzorger GGz Centraal
- Ben Steultjens, psychotherapeut GGz Centraal, voorzitter adviesgroep bij verzoeken voor hulp bij zelfdoding, lid van de commissie suïcidaliteit
- Gonnie Bouwman, verpleegkundige GGz Centraal

16:30 - 17:00

Afsluiting en einde programma. Welkom voor een samenzijn met een hapje en een drankje

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren