Inhalatie-instructie volgens IMIS

Inhalatie-instructie volgens IMIS

29 maart 2018

17:30 - 18:00

Inloop met brood en soep

18:00 - 19:30

Inhalatie-instructie volgens IMIS ( Inhalatie Medicatie Instructie School)
- De heer Zaaijer, kaderhuisarts Astma/ COPD
- Mevrouw Cerimovic, Consulente IMIS

19:30 - 19:45

Pauze

19:45 - 20:45

Vervolg presentatie en oefenen met inhalatoren

20:45 - 21:00

Vragen, discussie en afsluiting

inschrijfformulier
 inschrijfformulier