Inhalatie-instructie zowel in de huisartsenpraktijk als in de apotheek

Inhalatie-instructie zowel in de huisartsenpraktijk als in de apotheek

05 oktober 2017

17:30 - 18:00

Inloop met broodjes en soep

18:00 - 19:30

Inhalatie-instructie volgens IMIS ( Inhalatie Medicatie Instructie School)
- De heer Zaaijer, kaderhuisarts Astma/ COPD
- Mevrouw Cerimovic, Consulente IMIS

19:30 - 19:45

Pauze met koffie en thee

19:45 - 20:45

Vervolg scholing en oefenen met inhalatoren

20:45 - 21:00

Vragen, discussie en afsluiting

rsvp online voor je evenementen
 rsvp online voor je evenementen