Inhalatie-instructie zowel in de huisartsenpraktijk als in de apotheek

Inhalatie-instructie zowel in de huisartsenpraktijk als in de apotheek

Inhalatie-instructie zowel in de huisartsenpraktijk als in de apotheek
 

Doelgroep:

Huisartsen praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, longverpleegkundigen , Apothekers en Apothekersassistentes en doktersassistentes.
 

Doel:
Een goede en eenduidige inhalatie instructie zowel in de huisartsenpraktijk als in de apotheek.

 

Omschrijving:
Een goede inhalatie instructie is essentieel voor een goede medicamenteuze therapie.

Het is van groot belang dat de instructie die aan patiënten wordt gegeven goed en eenduidig is.

Om dit te bevorderen zijn er uniforme inhalatieprotocollen voor iedere inhalator gemaakt voor zowel zorgverleners als patiënten.

In deze cursus komen de verschillende inhalatiesystemen en LAN protocollen aan bod. Tijdens de workshop is er ook gelegenheid zelf met de diverse placebomaterialen te oefenen.

 

De nascholing wordt verzorgd door:

De heer Zaaijer, kaderhuisarts Astma/ COPD

Mevrouw Cerimovic, Consulente IMIS
 

Accreditatie
Voor deze bijeenkomst worden door IMIS twee punten accreditatie aangevraagd voor de huisartsen, drie punten voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, longverpleegkundigen en doktersassistenten en drie punten voor apothekersassistenten en openbare apothekers.

 

Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk en op apotheek worden gefactureerd.