aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Landelijke Inkoopdag Waterschappen 2014

Hartelijk welkom op de evenements-website van

Landelijke Inkoopdag Waterschappen 2014

dinsdag 25 maart 2014 te Tiel

Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Om je alvast een indruk te geven van het programma: Gerco Rietveld, strategist en succesvol schrijver van het Managementboek van het jaar 2010, neemt je mee in businessgedreven inkoop.

Vervolgens zijn er diverse workshops over actuele inkoopthema's:

  • Business gedreven inkoop in de praktijk door de heer Jacobi van de Koninklijke Luchtmacht. Een praktijkvoorbeeld over de toepassing van business gedreven inkoop in de praktijk, de do's en dont's

  • Categoriemanagement door Jurgen Keijzer van Waterbedrijf Evides. Een introductie over de toepassing van categoriemanagement binnen het waterleidingbedrijf Evides, met toespitsing op GWW-sector gerelateerde pakketten

  • Inleiding over de Nieuwe Richtlijn door Europa Decentraal. Een inleiding over de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen en de voornaamste wijzigingen

  • Social Return door Stichting Servicepunt Social Return Brabant. Over mogelijkheden en onmogelijkheden en toepassingen in de praktijk. Hoe implementeer je Social Return via het stappenplan in je eigen organisatie. Afsluiting met een aantal prikkelende stellingen en gelegenheid tot het stellen van vragen.

En daarnaast natuurlijk tijd om informatie uit te wisselen met je collega-inkopers van de waterschappen.

Naast informatie over de Landelijke Inkoopdag Waterschappen 2014, zoals het programma en de routeinformatie, kun je je hier aanmelden voor de inkoopdag en je voorkeur kenbaar maken voor de workshops. Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

We zien je graag op 25 maart!

Namens het organiserende RSI Zuid,

Birgitte de Kraker (Waterschap De Dommel)
Ria van Os (Waterschap Rivierenland)
Bert Trip (Waterschap Aa en Maas)

eventilo event app
 eventilo event app