aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Landelijke Inkoopdag Waterschappen 2014

25 maart 2014

09:00-09:30

Inloop en ontvangst van de deelnemers

09:30-09:35

Welkom door de dagvoorzitter

09:35-09:45

Welkomstwoord door secretaris-directeur Waterschap Rivierenland

09:45-10:45

Business gedreven inkoop door Gerco Rietveld. Strategist en succesvol schrijver van het Managementboek van het jaar 2010.

10:45-11:15

Pauze

11:15-12:15

1e workshopronde

12:15-13:00

Lunch

13:00-14:00

2e workshopronde

14:00-14:15

Pauze

14:15-15:15

3e workshopronde

15:15-15:30

Plenaire afsluiting

15:30-16:30

Borrel en napraten

event registration
 event registration