aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Landelijke Inkoopdag Waterschappen 2014

25 maart 2014

09:00 - 09:30

Inloop en ontvangst van de deelnemers

09:30 - 09:35

Welkom door de dagvoorzitter

09:35 - 09:45

Welkomstwoord door secretaris-directeur Waterschap Rivierenland

09:45 - 10:45

Business gedreven inkoop door Gerco Rietveld. Strategist en succesvol schrijver van het Managementboek van het jaar 2010.

10:45 - 11:15

Pauze

11:15 - 12:15

1e workshopronde

12:15 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:00

2e workshopronde

14:00 - 14:15

Pauze

14:15 - 15:15

3e workshopronde

15:15 - 15:30

Plenaire afsluiting

15:30 - 16:30

Borrel en napraten

eventilo event app
 eventilo event app