02 februari 2017

12:30 - 13:00

Ontvangst en lunch

13:00 - 14:15

Welkom door dagvoorzitter Marleen Baars - CPO bij Stedin

Opening door Wijnand van den Brink - Directeur Instituut voor de Gebouwde Omgeving, Hogeschool Rotterdam

Marcel Noordhuis - Rijnconsult Real Estate
Hoe ketensamenwerking een reductie van 5-35% aan faalkosten in de bouw op kan leveren

Projectgroep 1: Uitgewerkte praktijkcasus in het kader van de consultancyopdracht

14:15 - 14:45

Pauze

14:45 - 16:30

Projectgroep 2: Uitgewerkte praktijkcasus in het kader van de consultancyopdracht

Elliot Thijssen - Significant en Inkopenvoor
Laat zien hoe de wereld verandert onder invloed van Big Data

Projectgroep 3: Uitgewerkte praktijkcasus in het kader van de consultancyopdracht

Uitreiking Award voor de “meest belovende Rotterdamse inkoopstudenten”

16:30 - 17:30

Netwerkborrel