Marcel Noordhuis

Marcel Noordhuis is bijna 18 jaar werkzaam als strategie en organisatie adviseur, partner bij Rijnconsult Real Estate en gepromoveerd aan Nyenrode Business Universiteit tot doctor in ketensamenwerking. Marcel houdt zich bezig met het stroomlijnen van de samenwerking binnen en tussen organisaties. Zijn specifieke focus ligt hierbij op strategische vraagstukken (hoe organiseren we de fusie van belangen), vraagstukken rondom informatiedeling, betrokkenheid van strategische partners (incl. partnerselectievraagstukken), continu verbeteren (Lean), coachen en begeleiden van teams, prestatiesturing, monitoring en benchmarking en vraagstukken rondom (gezamenlijke) incentive systemen.
In de afgelopen tien jaar heeft Marcel uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde van ketensamenwerking in de woningbouw en is daarop aan Nyenrode Business Universiteit in 2015 gepromoveerd (zie ook zijn boek 'De waarde van ketensamenwerking'). Mede door zijn onderzoek en advieswerkzaamheden is ‘ketensamenwerking’ in de Nederlandse bouwsector verder op de kaart gezet.
Zie http://ketensamenwerking.wordpress.com
Marcel zal laten zien hoe toepassing van ketensamenwerking kan werken aan de reductie van 5-35% aan faalkosten in de bouw.

 

Elliott Thijssen

Elliott Thijssen is partner van het inkoopconsultancybureau Significant en haar inkoopoutsourcingslabel Inkopenvoor. Significant introduceerde in een ver verleden in Nederland de term “Inkoopdiagnose”, wat stond voor het maken van informatie op basis van beschikbare data uit de crediteurenadministratie (soms nog fysieke facturen in een ordner in een kast!).
Tegenwoordig werkt dat heel anders: digitaal, real-time en shared is de standaard, veel informatie is al aanwezig in de bedrijfsvoeringssystemen van organisaties of benaderbaar in de cloud. Maar door het slim combineren van al die beschikbare data weet het internet vaak al meer over de transacties en bewegingen van individuele leveranciers en personen dan de organisatie zelf. De partners achter Significant en Inkopenvoor hebben recentelijk een nieuw label geopend om organisaties bij dit soort thema’s te ondersteunen: Significant Data Analytics.
Elliott zal laten zien hoe de wereld aan het veranderen is onder invloed van de Big Data-golf en hoe de inkoopfunctie daar op zal gaan inspelen.
 


Marleen Baars (dagvoorzitter)

Marleen Baars is CPO bij Stedin, een Rotterdams en echt Hollands bedrijf met ruim 100 jaar ervaring. Stedin is netbeheerder en zorgt voor betrouwbare, veilige energievoorzieningen- en transport. Stedin faciliteert duurzame energie door slimme meters en duurzaam netten aan te leggen en te beheren. De inkoop binnen Stedin is georganiseerd middels Category management. De diverse Category-teams gaan onderscheidend en vernieuwend te werk en bieden in samenwerking met (keten)partners toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende projecten. Hiernaast is ook de afdeling Supplier Relationship Management opgericht. De missie van de afdeling luidt; De waarde van de leverancier ten goede laten komen van Stedin klanten en/of de Stedin organisatie.
Een ambassadrice van het inkoopvak waar Rotterdam trots op mag zijn.