07 februari 2019

12:30 - 13:00

Inloop met lunch

13:00 - 16:30

Dagvoorzitter;
Hans Bruijstens, Hogeschool Rotterdam

Sprekers;
Prof. dr. Holger Schiele, Universiteit Twente
ir. Jeroen Wegkamp MBA, NS


Studenten inkoopminor zullen tijdens lunch en pauze ook voorlichting verzorgen over hun adviesopdrachten. 

16:30 - 17:30

Netwerkborrel