04 februari 2020

12:30 - 13:15

Inloop met lunch

13:15 - 17:30

Dagvoorzitter;
Hans Bruijstens, Hogeschool Rotterdam

Sprekers;

Ir. Robert van Ingen, IGO Hogeschool Rotterdam
Em. prof. dr. Pierre Capel, Universiteit Utrecht

Dr. ir. Jeroen Harink, NEVI
Podium presentaties van verkozen consultancygroepen inkoopminor

Studenten van de inkoopminor zullen tijdens lunch en pauze voorlichting verzorgen over hun adviesopdrachten. 

17:30

Netwerkborrel