Inspiratiebijeenkomst 'van thuis naar werk, van school naar werk'

Inspiratiebijeenkomst 'van thuis naar werk, van school naar werk'

Welkom

Op 28 juni is er een landelijke inspiratiebijeenkomst voor RMC-coördinatoren en (oud) projectleiders Aanpak Jeugdwerkloosheid georganiseerd. Zij spelen een essentiële rol in het proces om minder zelfredzame jongeren de stap te laten zetten van thuiszitten naar (regulier) werk, of van school naar (regulier) werk. Daarbij zijn de nodige knelpunten te overwinnen.

Het doel van de bijeenkomst was elkaar inspireren bij de ontwikkeling van een regionale werkagenda, de ondersteuning van landelijke partners en het Rijk daarbij en het organiseren van ons gezamenlijke leerproces.

Er was veel ruimte voor interactie tijdens deze dag. In de middag waren er zeven inspiratiesessies. Daarin verkenden we met elkaar welke oplossingen er mogelijk en noodzakelijk zijn op lokaal/regionaal niveau.

Voor het getekende verslag en presentaties gegeven tijdens de bijeenkomst op 28 juni klik hier.

 

copyright: S-BB

registratieformulier online
 registratieformulier online