aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Inspiratiedag Evolutionair Leiderschap

Inspiratiedag Evolutionair Leiderschap

24 April 2014

Vanuit bewustzijn leiding over je leven te nemen.
Nieuwe inzichten voor onderzoek en oefening.

- Voor mensen die ervaring hebben met trainingen.
- Voor geïnteresseerden en genodigden.

Door Mauk Pieper en Angela Rutten

- Ontmoeten, uitwisselen, zien en gezien worden.
- Lichaamswerk: Bewegen, levenslust  en vitaliteit ervaren.
- Mediteren in een veld van zachte en liefdevolle aandacht.
- Bezinning op mijn leven. Waar sta ik, en wie ben ik daarin?
- Mijn pijn en frustratie als ingang om te weten waarvoor ik hier ben.
- Wat is mijn essentie? Wie ben ik voor mijzelf, de ander en de  wereld?  
- Leiding aanvaarden van het grotere en hogere van mijzelf.

je kunt je hier aanmelden voor dit evenement.

Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

Met vriendelijke groeten,

Mauk Pieper & Angela Rutten

registratiebalie
 registratiebalie