03 oktober 2019

15:30 - 16:00
Inloop + aanmelden
16:00 - 16:20

Opening dagvoorzitters en introductie Mariëtte Lusse, voordracht Derek Otte

16:20 - 17:00

Rondetafelgesprekken

17:00 - 17:15

Pauze | start BBQ | verplaatsen

17:15 - 19:00

Lezingen, workshops & deelsessies

19:00 - 19:15

Korte pauze | verplaatsen

19:15 - 19:30

Ludieke afronding en borrel

19:30 - 20:00

Afsluiting