Inspiratiesessie Wet verplichte GGZ

Inspiratiesessie Wet verplichte GGZ

Inspiratiesessie Wvggz


Waar gaat het over?

Op donderdagmiddag 5 juli kunt u elkaar inspireren met uw dromen over de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), en samen kijken hoe u die kunt gaan realiseren.

Daarnaast kunt u met elkaar aan de slag aan de hand van concrete casuïstiek. Welke kansen en mogelijkheden ziet een ieder bij de cases? Wat verwachten we daarbij van elkaar? Welke dromen vloeien hieruit voort? Raak geïnspireerd en inspireer anderen.

De opbrengst van de inspiratiesessie geeft richting aan de komende 1,5 jaar die nog rest om de Wvggz goed uit te kunnen voeren per 1 januari 2020.


Voor wie?

De inspiratiesessie is bedoeld voor alle ketenpartners betrokken bij de Wvggz. Wij verwachten 60 deelnemers. Per ketenpartij kunnen meerdere mensen aanwezig zijn. Bij de aanmeldingen gaan wij uit van een maximum van 7 personen per ketenpartij.

Het gaat om de volgende ketenpartners:

  1. (vertegenwoordiging van) zorgaanbieder / zorgverlener
  2. (vertegenwoordiging van) lokaal bestuur
  3. (vertegenwoordiging van) Openbaar Ministerie
  4. (vertegenwoordiging van) cliënten en/of familie en/of naasten
  5. (vertegenwoordiging van) rechtspraak
  6. (vertegenwoordiging van) patiëntvertrouwenspersoon
  7. (vertegenwoordiging van) politie
  8. (vertegenwoordiging van) inspectie en toezicht
  9. Ministerie (van VWS of J&V of anderszins)


Waar en wanneer?

5 juli a.s. van 11:30 tot 18:00 uur bij YouMeet in Utrecht.


Afscheid Bianca Rouwenhorst

Aan het eind van de bijeenkomst sluiten wij af met een borrel, en neemt tevens Bianca Rouwenhorst afscheid. Afgelopen 1 juni is Kees Keuzenkamp haar opgevolgd als programmadirecteur Implementatie Wvggz.