Begeleide casuïstiekbespreking Huisartsen/POH  Insuline behandeling

Begeleide casuïstiekbespreking Huisartsen/POH Insuline behandeling

Voorbereiding

Er kunnen maximaal 24 POH en/of huisartsen deelnemen. Ter voorbereiding dienen de deelnemers  een casus aan te leveren. De kaderhuisarts en internist maken een keuze uit de ingezonden stukken. De deelnemers ontvangen vervolgens een week van te voren de casus, die besproken zal worden tijdens de onderwijsavond. Er is zo voldoende tijd om dit te bestuderen en verder uit te werken.

 

 

Programma-opzet

De deelnemers zijn vooraf in groepjes van 4 geformeerd. Tijdens de avond zullen deze groepen de bestudeerde casus plenair bespreken.  Ingrid Jazet (internist LUMC), Anneloes Kerssen (Kaderhuisarts Diabetes ROHWN)  en Marga de Winde (POH, kwaliteitsteam ROHWN) zullen de avond begeleiden en vragen beantwoorden. 

 

Accreditatie

Deze bijeenkomst is als volgt geaccrediteerd:

NVvPO : 3

GAIA: 3

V&VN: 3

 

Deelnemers dienen vóór 2 April een casus te hebben aangeleverd via onderstaand emailadres:

info@rohwn.nl 

 

Attentie

Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal naar de huisartsenpraktijk worden gefactureerd.

congressoftware
 congressoftware