Insulinetherapie in de eerste lijn, Langerhans basiscursus

Insulinetherapie in de eerste lijn, Langerhans basiscursus

Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van de ROHWN.

Basiscursus Insulinetherapie in de 1e lijn

Langerhans heeft al meer dan 12 jaar een cursus in het onderwijspakket om verantwoord insulinetherapie in de 1e lijn mogelijk te maken. In de loop van de tijd is er een verschuiving opgetreden van de zgn. mixtherapie naar een basaal bolus regime. Eigenlijk is daardoor de therapie gemakkelijker en begrijpelijker geworden. Belangrijk bij deze cursus is de zelfwerkzaamheid doordat de cursisten zelf casuïstiek gestructureerd moeten aanleveren. De ervaring is dat dan de praktijk gaat leven. Hieronder volgt de doelstelling en het programma.


Doelstelling van de cursus

Belangrijkste leerdoel is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft ben u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden. 

De eindtermen zijn dan ook als volgt geformuleerd:

Kennis:

 • Fysiologie van de normale insulineproductie, inclusief het verschil daarbij tussen type 1 en 2 diabetes mellitus (DM) 
 • Relatie insulinebehoefte met voeding, beweging, stress, ziekte en reizen 
 • Randvoorwaarden behorend bij insulinetherapie 
 • Verschillende fasen van insulinetherapie 
 • Zelfcontrole (instructie, educatie, evaluatie) 
 • Pen/spuitinstructie (instructie, educatie, evaluatie) 
 • Profielen van de verschillende insulines 
 • Moment waarop gestart wordt met insulinetherapie 
 • Startschema’s (1dd, 2dd en 4dd insulineregimes)
 • Aanpassen van insulineschema’s 
 • Ontregeling en hoe te reageren (hypo- en hyperglykemie) 
 • Insulinegebruik bij verre reizen en sport.
 • Gevolgen en preventie van spuitinfiltraten 
 • Driemaandelijkse en jaarcontrole m.b.t. insulinetherapie

Vaardigheden:

 • Patiënt kunnen instrueren over zelfcontrole van de bloedglucose en hoe deze te interpreteren 
 • Patiënt kunnen instrueren over toedienen van insuline. 
 • Aanpassen insulineschema’s


De cursist kent hierbij veel zelfwerkzaamheid en wordt “aan de hand meegenomen” bij het instellen van een zelf ingebrachte patiënt. 
De cursus wordt gegeven door ervaren huisartsen en diabetesverpleegkundigen op verschillende plaatsen in Nederland 

Doelgroep: praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners (met een officiële beroepsopleiding aan één van de Hogescholen) en de huisarts. 

Programma (module 1 + 2, twee dagdelen op dezelfde dag!)
Module 1, 1e dag, Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen
13.00 - 13.30 uur    ontvangst en registratie met koffie/thee en een broodje
13.30 - 15.30 uur    pathofysiologie, zelfcontrole
15.30 - 15.45 uur    koffie/thee
15.45 - 17.30 uur    injectietechniek, insulineprofielen
17.30 - 18.15 uur    warm/koud buffet

Module 2, 1e dag, Startschema’s, Aanpassing dosering en Bijzondere aspecten insulinetherapie
18.15 - 19.30 uur     startschema's en aanpassen                                         
19.30 - 19.45 uur    koffie/thee
19.45 - 21.30 uur    koorts, braken, sport, corticosteroïden

Intermezzo van 1 tot 2 maanden voor het huiswerk.


Module 3, 2e dag, opfrissen theorie en bespreken casuïstiek
17.30 - 18.00 uur    ontvangst en registratie met warme/koude maaltijd
18.00 - 19.30 uur    opfrissen profielen, hoe aanpassen                           
19.30 - 19.45 uur    koffie/thee
19.45 - 21.30 uur    zelf ingebrachte casuïstiek

kunt u zich onder het volgende kopje aanmelden voor dit evenement.

Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

Met vriendelijke groeten,

ROH West-Nederland

 

google form voor evenement
 google form voor evenement