Gelijke kansen onderwijs

Het bieden van gelijke kansen aan kinderen en jongeren is een kernopdracht binnen het onderwijs en staat hoog op de politieke agenda. Alhoewel steden steeds meer multicultureler zijn en jongeren met een bicultulturele achtergrond steeds hoger opgeleid, blijven er uitdagingen bestaan, om onderwijs aan te bieden waarin álle leerlingen en studenten zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen, ongeacht hun thuissituatie, talenten of achtergrond. Wat zijn hierin de belangrijkste vraagstukken en wat vraagt dit van de inrichting van ons onderwijs, (hoge) scholen en universiteiten? Vragen die hier onder meer bij aan bod komen zijn:

  • Zijn zwarte en witte scholen problematisch voor gelijke kansen?
  • Wat kan versterking van overgangen in het onderwijs betekenen voor gelijke kansen?   
  • Hoe te compenseren voor een gebrek aan ondersteuning en stimulans van huis uit? 
  • Voelen leerlingen en studenten zich gerepresenteerd in het onderwijs (beleid) en het curriculum en waarom is dit belangrijk voor het studiesucces? Hoe kunnen docenten en hoogleraren hierop inspelen?
  • Zijn er te weinig leraren van Afrikaanse /biculturele afkomst binnen het onderwijs? En doet dat er toe? 

    Bijdragen van onder meer Anja Vink (onderzoeksjournalist en docent), Naomi van Stapele (ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid) en het ministerie van OCW.
symposiumregistratie
 symposiumregistratie