Overbruggen negatieve beeldvorming – stagediscriminatie

Een goed diploma op zak, maar toch geen baan kunnen vinden? Of zes keer moeten solliciteren voordat je een stageplaats hebt? Het komt veel jongeren met een migrantenachtergrond bekend voor. Hoewel zij steeds beter opgeleid zijn hebben ze vaak moeite met het vinden van een stage of baan.  Dit kan slechts deels worden verklaard door factoren als (een verkeerde) studiekeuze en gebrek aan werkervaring. Discriminatie en negatieve beeldvorming spelen ook een rol: gelijke papieren, maar geen gelijke kansen. Dit moet én kan anders.

Maar wat kunnen we doen om discriminatie en negatieve beeldvorming op een effectieve manier tegen te gaan? Onderzoek laat zien dat discriminatie en negatieve beeldvorming vooral pre-entry, dus voordat een jongere de arbeids- of stagemarkt betreed, een probleem zijn.  Als werkgevers een jongere eenmaal kennen lijken vooroordelen veel minder een rol te spelen. Een persoonlijke introductie en kennismaking tussen werkzoekenden en werkgevers kan daarbij helpen, maar hoe doe je dit? Ook hebben vooroordelen minder kans als mensen meer unieke informatie over elkaar hebben, als ze mensen samenwerken naar een gemeenschappelijk doel, en als gevoelens van onzekerheid en angst beperkt worden. Maar hoe geef je deze uitgangspunten vorm binnen de zoektocht van een jongere naar een stage of baan? Naar antwoorden op deze vragen en andere vragen rondom negatieve beeldvorming zullen de deelnemers op zoek gaan - samen met wetenschappers van het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Utrecht- in de workshop van de Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Moderator: Bram van der Kroon  Bijdragen van ondermeer Jojanneke van der Toorn (Universiteit Utrecht), Eva Klooster (Verwey-Jonker Instituut), Bram van der Kroon en Mirelda Kewal (beiden Ministerie van OCW).

Doelgroep: studenten en docenten, beleidsmedewerkers gemeente, zelforganisaties en eenieder die geïnteresseerd is in het tegengaan van discriminatie en jeugdwerkloosheid.

symposiumregistratie
 symposiumregistratie