Kans en Kleurrijk onderwijs

Onderadvisering bij kinderen van kleur en uit een lagere socio-economische klasse lijkt een structureel probleem. In deze sessie wordt vanuit verschillende invalshoeken naar dit vraagstuk gekeken. Het is de bedoeling om feiten, ervaringen, ontwikkelingen en ambities op een interactieve wijze de revue te laten passeren.

Tijdens deze workshop staan de volgende vragen centraal: wat zijn de condities om onderwijs inclusiever te maken gezien de diversiteit in de samenleving? Wat zijn mogelijke oplossingen en welke rol kunnen ouders, scholen, leerkrachten, gemeentes en overheid daarbij spelen? Zijn er voorbeelden van succesvolle praktijken? In hoeverre is het onderwijssysteem voldoende toegerust om leerlingen- en ouders van Afrikaanse afkomst op een inclusieve manier te benaderen. In hoeverre spelen onbewuste vooroordelen en vermeende kleurenblindheid een rol? Wat doe je als ouder wanneer je het gevoel hebt dat jouw kind niet gelijkwaardig wordt behandeld?

Bijdragen zijn er onder meer vanuit Wethouder voor Onderwijs van de Gemeente Amsterdam, Leendert Simsom, Arsu Aslan, Simaou Miguel, Varina Tjon a Ten en een bijdrage vanuit de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW.

Moderator Mary Tupan (ECHO).

symposiumregistratie
 symposiumregistratie