Ochtend: Introductiebijeenkomst Studeren met een functiebeperking
Paula van Galen
Burgemeester S'jacobplein 1
3015 CA Rotterdam
Nederland
06-21192706

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/ondersteuningsprogramma/studeren-met-een-beperking/