Keynote | IoT: Are We Being Smart? (ENG) 

Lorna Goulden (Founder Eindhoven Internet of Things Community)

Monday 10 April 09.30 - 10.15hrs

Innovation Director Lorna Goulden believes that in order to innovate our way forward we need to be able to both think differently and create differently if we are to successfully ride the impending disruptive wave that technology brings. While the focus of IoT shifts from the ‘Things' to the Data that is being gathered, stored and analyzed she poses the question “are we being smart”.  Using her "triggers, trends and signals" tool to map hundreds of examples she takes us on a journey that provides insight into both the broader impact as well as future opportunities. Shifting the focus of enquiry beyond "what" and the ever enticing "how many" to dig deeper and uncover the patterns and trends that can help us understand a more qualitative "why" and "how". Why a change is occurring, why certain behavior is emerging and how new value can be created within the context of the Internet of Things. At the same time she questions whether the dominant drive to automate people out of many smart and connected systems should be more balanced by incorporating both the intelligence and unpredictability of people back into these systems.


Privacy & Security

Host: Sunil Choenni

Maandag 10 april 10.15-1315 uur

Het Internet of Things verbindt objecten met elkaar die data uit hun omgeving verzamelen en combineren met data uit andere bronnen. Op basis daarvan kunnen ze autonoom handelingen verrichten, acties in gang zetten, maar ook verschijnselen monitoren. Dat biedt niet alleen talrijke nuttige mogelijkheden en kansen, maar verhoogt ook de kwetsbaarheid, vooral op het gebied van privacy en veiligheid. Door het Internet of Things groeien de kansen op  aanvallen die complete systemen en structuren kunnen ontregelen. Net als het beschermen van de persoonlijke levenssfeer wordt het garanderen van veiligheid een lastige en complexe opgave.   

Lees meer over de keynote en workshops...


Data & the Self (ENG)

Hosts: Peter van Waart, Bram van Waardenberg, Iskander Smit

Maandag 10 april 14.15-16.45 uur

Technologie is onderdeel van onszelf geworden, van wie we zijn, wat we doen en onze leefwereld. Mensen laten zien wie ze zijn via de alledaagse objecten die zij gebruiken, de kleding die zij dragen en de manier waarop zij zich gedragen. Als symbolen die hun identiteit definiëren. Binnen dit thema onderzoeken we identiteitsbepalende ‘dingen’ die aangestuurd worden door persoonlijke data en gedragen kunnen worden als kledingstuk, accessoire, sieraad of als iets nieuws dat we nog niet kunnen voorzien.

Lees meer over de keynote en workshops...


Keynote | Techno-Animism & The Internet of Things (ENG) 

Ronald van Tienhoven (Independent Artist & Designer)

Tuesday 11 April 09.30-10.15hrs

Once upon a time animism ruled people’s beliefs: both organisms and objects were imbued with a conscience. The conception that there is no distinct division between objects and organisms seems to be gaining ground again, since today’s Internet of Things increasingly creates organisms that used to be called objects. Consequently, the distinction between myth and science will gradually disappear.


Next Economy (ENG) 

Host: Paul Rutten

Tuesday 11 April 10.15-13.15hrs

Applications of Internet of Things in the economy not only lead to innovation in products and services, but also to changes in the nature and structure of production and consumption.  As part of the transition under way, we witness the emerging Next Economy. This network economy is  mainly based on the cooperation of many actors, of which many are consumers as well as producers, rather than on large, centrally organized companies that compete with each other financially and work mainly for their shareholders.

Lees meer over de keynote en workshops...


Inclusive Society (NL)

Host: Anne Nigten

Dinsdag 11 april 14:15-17:00 uur

Het Internet of Things zal in de (nabije) toekomst ons dagelijks leven en de manier waarop onze maatschappij is georganiseerd drastisch veranderen. Naast dit onderwerp zullen ook de sociale implicaties en kansen van persoonlijke profielen gebaseerd op big data behandeld worden. In de workshop worden een aantal lange en korte termijn toekomstige ontwikkelingen behandeld vanuit het perspectief van de ontwerper.

Lees meer over de keynote en workshops...


DATA & the Self Hackathon challenge

Hosts: Peter van Waart, Bram van Waardenberg, Iskander Smit

Dinsdag 11 april 09.00-21.00 uur

Creëer een prototype dat wordt aangedreven door persoonlijke data voor een esthetische expressie van de zelf.

Technologie is tegenwoordig sterk geïntegreerd in onze identiteit. Tijdens de hackaton zullen we deze identiteitsbepalende ‘dingen’ onderzoeken die aangestuurd worden door persoonlijke data en gedragen kunnen worden als een kledingstuk, accessoire, sieraard of iets nieuws dat we niet kunnen voorzien.

Lees meer...


Graag wijzen wij u erop dat er tijdens Internet of Things Rotterdam een foto- en videoverslag gemaakt wordt welke online gepubliceerd zullen worden.