Inclusive Society 

Dinsdag 11 april | 14:15 - 17:00 uur

Binnen dit thema gaan we in op de korte en lange termijn gevolgen van het Internet of Things. Hedendaagse discussies over het IoT leggen vaak de nadruk op verbonden en slimme apparatuur. In de (nabije) toekomst echter, worden vergaande veranderingen verwacht die ons dagelijks leven en de manier waarop onze maatschappij is georganiseerd drastisch zullen veranderen. Om een voorbeeld te noemen: deze middag zullen we kennismaken met het energie-internet: een plan voor een nieuwe (wereldwijde) bottom-up smart infrastructuur voor de levering en gebruik van energie. Daarnaast behandelen we ook de sociale implicaties en kansen van persoonlijke profielen gebaseerd op big data. In de workshops onderzoeken en experimenteren we met een aantal van deze korte en lange termijn toekomstige ontwikkelingen vanuit het perspectief van een ontwerper.

 

Keynote: P2P elektriciteit verhandelen dankzij IoT (NL) | Hans Stavleu (TNO/UvA)

14.15 - 15.00 uur | Wijnhaven 107, 5e verdieping

In de energiesector zijn er drie transities tegelijk.  Allereerst is er de energietransitie: dit houdt in dat we in 2050 min of meer duurzaam, of in ieder geval CO2-neutraal moeten zijn.  Daarnaast is de sector twintig jaar geleden geliberaliseerd:  iedereen, ook kleine consumenten, mogen zelf produceren en op den duur ook handelen in energie.  Verder is er een technologische transitie: de prijzen van zonnepanelen, batterijen en windmolens dalen snel.  Bovendien kunnen alle apparaten, en dus ook alle producenten en gebruikers steeds beter direct met elkaar communiceren.  Zo kan een elektrische auto volautomatisch snel worden  opgeladen als er veel elektriciteit uit zon en wind in het systeem is, terwijl het laden vertraagt bij een schaarste aan elektriciteit. Laadprocessen kunnen ook overbelasting van het netwerk voorkomen. Al deze veranderingen tegelijk betekenen dat de sector op zijn kop staat.  Zo zijn de traditionele leveranciers steeds minder nodig: producenten en aanbieders kunnen direct met elkaar handelen.

Een nieuw verschijnsel zijn de lokale initiatieven, waarbij burgers en bedrijven zelf energie opwekken, soms met elkaar verhandelen en waarbij ze soms ook ervoor proberen te zorgen dat vraag en aanbod lokaal met elkaar in evenwicht zijn.  Hans Stavleu gaat in deze presentatie in op de veranderingen in de energiesector en de positie van de kleine consument, al dan niet verenigd in een lokaal initiatief.


Workshopronde 

15.30 - 17.00 uur | Wijnhaven 107, 4e verdieping

Binnen het programmaonderdeel Inclusive Society kunt u kiezen uit een drietal workshops. Heeft u zich reeds aangemeld voor deelname aan het programmaonderdeel, dan kunt u middels de wijzigingslink van uw registratie uit de bevestigingsmail uw workshopkeuze doorgeven.

 

Workshop #1 (NL) | IoT & Sociale Robots

Dries Bovijn, Stan Notebaert (OPSORO)​

Welke toepassingen kan jij bedenken voor een open-source-DIY-fysieke-digitale-assistent?

Na een doctoraalstudie van Prof. Jelle Saldien waarin Probo (dure, complexe, sociale robot voor therapie) ontwikkeld werd, heeft Cesar Vandevelde een verdergaande studie uitgevoerd naar open-source robots, waarbij ook Ono tot leven gekomen is. Ono is een sociale, expressieve robot die bestaat uit modules of bouwblokken die je zelf kan 3D printen of laseren. OPSORO staat voor Open Platform voor Sociale Robots. Het maakt gebruik van modulaire bouwblokken die je zelf kan produceren, ook is de software volledig open-source en worden applicaties gebouwd door de community. Hoewel je OPSORO robots eenvoudig kan aansturen met kant en klare apps, is het gebruik van de visuele programmeertaal erg populair geworden en kan iedereen zo zelf gebruik maken van een hele reeks API’s. Facebook likes omtoveren in een knipoog? Weerbericht voorlezen aan oma wanneer het tijd is om te eten? Email-subscriptions omtoveren in een sprekende poedel voor op kantoor? Wat zou jij met OPSORO bouwen? OPSORO heeft de ambitie om het globale en Open Platform van Sociale Robotica te worden.


Workshop #2 (NL) | OnsBlok

David Boelee & Suzanne van Rossen

Een Do-It-Yourself-toolkit voor het maken van je eigen smart thing

Het Internet of Things biedt eindeloze mogelijkheden voor Smart Cities. Maar een stad wordt pas echt smart met slimme burgers, die zelf toepassingen kunnen maken. Met OnsBlok, een doe-het-zelf pakket voor wijklabs, ligt de instapdrempel een stuk lager. OnsBlok helpt bij het bedenken en maken van smart devices om informatie te verzamelen ten gunste van hun eigen buurt. Met OnsBlok moet dit net zo eenvoudig worden als het in elkaar zetten van een BILLY-boekenkast!

In de workshop zullen deelnemers kennismaken met ideeen over smart citizenship en city making, en zelf aan de slag gaan met mogelijke toepassingen van OnsBlok in hun eigen buurt.

OnsBlok wordt financieel ondersteund met een Pionierssubsidie van SIDN Fonds. https://www.sidnfonds.nl/


Workshop #3 (ENG) | Exploring Radical Inclusiveness

Jeroen de Vos

The theme ‘inclusive society’ may evoke a notion of an ideal and democratized social space. However, following the revelations on large scale data-scraping and sociodemographic profiling used by the police force, political parties and commercial parties alike, I would like to expand the notion to ‘radical inclusiveness’. In a world where we are datafied on both a conscious and subconscious level, to what extent is the act of ‘inclusion’ in data gathering practices voluntary and conscious? This workshop will provide some of the tools to shed some light on your own digital sediments, to help shaping the contours of your data shadow. Through the ‘shadow body’ and the ‘filter bubble’, we draw on a set of specific internet tools to look at ourselves through the eyes of Google, question our own filter bubble, and track those who track us.

Please bring your own laptop to this workshop


Workshop #4 (NL) | Power to the People

Hans Stavleu & Justien Marseille

Op de energiemarkt is de eindgebruiker een belangrijke nieuwe speler. In deze workshop ga je op zoek naar mogelijke toekomsten van een energiemarkt waarin iedereen producent is en transacties te voorspellen zijn en te volgen zijn.


Workshop #5 (NL) | Leidt Big Data tot Big Brother?

Rogier Klomp

Terwijl Dave Eggers roman “The Circle’ wordt gezien als dystopische science fiction experimenteert China met een systeem waarin de ‘truthworthiness’ van haar burgers wordt vastgelegd. Hiermee wordt de individuele burgerbetrouwbaarheid op grond van criteria als financiële kredietwaardigheid, strafblad of sociale mediagedrag ingeschat. De Volkskrant noemt het systeem, dat in 2020 verplicht wordt ingevoerd, een ‘Amazon-achting klanten referentiesysteem met Orwelliaanse trekjes’.

In deze workshop gaat Rogier Klomp, met de deelnemers, op zoek naar antwoord op de vraag hoe een vergelijkbaar systeem voor een Westerse democratie als de Nederlandse kan werken, en wat onze eigen data uit  Facebook, Google of Twitter vertellen over onze ‘truthworthiness’. In de workshop ga je zelf op zoek. Hiervoor is het wel cruciaal dat deelnemers een laptop bij zich hebben of de beschikking over een computer.


> Meld je hier aan!