Privacy & Security

Tuesday 10 April | 10.00-13.00hrs | RDM, Heijplaatstraat 23

The Internet of Things (IoT) is growing rapidly. Despite of offering many economical and societal potentials and benefits, the IoT also introduces many (new) threats to the security of information systems as well as the privacy of individuals. In addition to technological solutions, addressing the threats of the IoT requires adopting policies and strategies that stimulate others to develop, deploy and use IoT devices, applications and services in secure and privacy-friendly ways. During this block, the IoT threats and how to mitigate them in practice will be discussed and reviewed.

 

Program Part #3 Privacy & Security

09.00-10.00hrs Welcome with coffee & tea
10.00-11.00hrs De digitale overheid, veiligheid en de AVG - Pieter de Groot (Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
11.00-13.00hrs Choose from various workshops & lecture
13.00-14.00hrs Lunch buffet with Blockchain Expo @ Innovation Dock

 

Program abstracts

 

De digitale overheid, veiligheid en de AVG - Pieter de Groot (Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

NEDERLANDS | INTRODUCTION | LECTURE | TUESDAY 10.00-11.00hrs | AUDITORIUM, RDM DROOGDOKGEBOUW

Het digitale landschap is sinds 2000 geëxplodeerd. De privacyfunctionarissen en of hun leidinggevenden hebben dat tempo niet kunnen bijhouden. In het licht van de naderende AVG is de afgelopen twee jaar sprake van een inhaalrace. Privacy is geen zaak meer voor een privacy officer als een eenling. In de complexe digitale wereld werken ict-deskundigen, security officers, juristen en mensen van de werkvloer die het feitelijke werk doen, met elkaar samen. Zij vormen het multidisciplinaire team voor het maken van een Data Privacy Impact Assessement en slot: privacy en veiligheid.


 

Choose from these various workshops & lecture (11.00-13.00hrs)

 

#1 De ‘zelfmetende’ justitiabele - Liza Cornet (UTwente)

NEDERLANDS | INTRODUCTION | WORKSHOP | TUESDAY 11.00-13.00hrs | RD02.01, RDM DROOGDOKGEBOUW

Met de komst van technologische zelfmeetapparatuur, zoals smartwatches en smartphones, is het kwantificeren van persoonlijke kenmerken een geaccepteerde bezigheid onder burgers geworden. Ook het veld van Justitie en Veiligheid toont steeds meer interesse in het gebruik van deze technieken. Het WODC inventariseerde de mogelijkheden van technologische zelfmeetmethoden voor de justitiële context. Het rapport richt zich op drie aspecten binnen de justitiële setting: de zelfredzaamheid van justitiabelen, de veiligheid in detentie en reclasseringstoezicht. Uit de verkenning blijkt dat er op dit moment al enkele toepassingsmogelijkheden zijn wat betreft technologische zelfmeting in de justitiële context. Zo kan de inzet van wearables de fysieke gezondheid van justitiabelen helpen bevorderen (bijvoorbeeld met een stappenteller of slaapmeter) en zo zelfredzaamheid vergroten. Tevens zouden mobiele applicaties ingezet kunnen worden om reguliere behandeling en reclasseringstoezicht te ondersteunen. De daadwerkelijke implementatie van technologische zelfmeetmethoden in de justitiële praktijk staat nog in de kinderschoenen en vereist onder andere een analyse met betrekking tot dataveiligheid en meer wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis van verzamelde gegevens.

 

#2 PrivacyLab 010: Black Box in de operatiekamer -Floyd van de Graaf (Erasmus MC), Maaike Harbers en Stan Scheerder (Creating010),

NEDERLANDS | INTRODUCTION | WORKSHOP | TUESDAY 11.00-13.00hrs | RD02.17, RDM DROOGDOKGEBOUW

In een operatiekamer van Erasmus Medisch Centrum wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde Operating Theater Black Box. Deze is vergelijkbaar met de Black Box in een vliegtuig. Gedurende de operatie worden er opnames gemaakt in beeld en geluid en worden belangrijke data van de patiënt, zoals hartslag en bloeddruk, gemonitord en opgeslagen.

Tijdens workshop wordt deze casus in teamverband vanuit verschillende perspectieven getoetst op privacy aspecten. Er worden afwegingen gemaakt tussen de verschillende belangen van stakeholders. Vragen en issues zijn bijvoorbeeld: welke data zijn vertrouwelijk of geheim? Hoe lang worden data bewaard? Wie heeft er recht op inzage als het fout loopt? 

 

#3 Pearl Divers: architecting in the world of IoT - Jacek Skowronek (Thales Naval Netherlands)

ENGLISH | INTRODUCTION | LECTURE | TUESDAY 11.00-12.00hrs | RD02.15, RDM DROOGDOKGEBOUW

Internet of Things is an exciting technology area which attracts a lot of attention, with lots of innovation happening very fast. However, we also know that IoT will have pervasive effects in the manner in which we design, build, test and use complex systems. That is why it is useful to consider the ways in which we have to look at IoT world as system architects. We can learn from past practices of systems architecting in large and complex systems, and specifically the way in which non-functional requirements impact the architecture. In the workshop, you will look at IoT from a systems architecting perspective, and will try to identify and apply useful practices which architects and designers can apply to build future IoT systems.

 

#4 Privacy, Security en Ethische Aspecten bij Datagedreven Toepassingen - Mortaza S. Bargh en Sunil Choenni (Creating010)

NEDERLANDS | INTRODUCTION | LECTURE | TUESDAY 11.00-13.00hrs | AUDITORIUM, RDM DROOGDOKGEBOUW

Er komen steeds meer toepassingen waarin verschillende soorten gegevens verzameld, opgeslagen en geanalyseerd worden. De data voor deze toepassingen zijn veelal afkomstig uit verschillende bronnen, zoals social media, informatiesystemen van verschillende organisaties, sensoren, etc. Het gaat hierbij dus vaak niet om gegevens die specifiek voor analysedoeleinden zijn verzameld. Deze gegevens worden dan gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze in eerste instantie werden verzameld. Uit deze (gecombineerde) data wordt vervolgens met data-analysemethoden inzichten gegenereerd die benut kunnen worden om een organisatie beter te laten functioneren of de samenleving beter te bedienen bijv. door het ontwikkelen van apps. Echter, deze benadering roept de nodige privacy, security en ethische vraagstukken op. In deze workshop zullen we ons verdiepen in deze vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen.