Biografieën

Michael Anhalt  | Docent Hogeschool Rotterdam

People Make Cities | #2 Hand on met de Onsblok LoRA Citizens Kit

Michael Anhalt, (Fotograaf/kunstenaar/uitgever) is als docent en visueel onderzoeker verbonden aan de opleiding CMD van de Hogeschool Rotterdam. Anhalt’s interesse gaat uit na de gelaagdheid en impact van media en de daaruit resulterende implicaties op onze beeldvorming en samenleving. In verschillende onderzoeksprojecten speelt de democratisering van media, de impact van het internet op maatschappelijke kwesties en het vervagen van de grens tussen amateur en professional een centrale rol. 
Anhalt begeleidt binnen de opleiding CMD studenten uit verschillenden jaren in hun onderzoek en verzorgt verschillende onderwijsprogramma’s omtrent visuele en interactieve media.

^TOP

Mortaza Bargh  | Research scientist at WODC 

Privacy & Security | #4 Privacy, Security en Ethische Aspecten bij Datagedreven Toepassingen

Mortaza S. Bargh (PhD) is a research scientist at WODC in the area of cyber security and privacy. His research interest areas include (collaborative) cyber security, privacy by design engineering, distributed systems and infrastructures, and data mining and information fusion algorithms. His work is multidisciplinary by nature, in close collaboration with various disciplines such as computer science and engineering, administration science, sociology, criminology and economy. He has an education background in information and communication theory (a discipline of electrical engineering) and previously had worked as a scientific researcher at former Telematica Instituut (Enschede, the Netherlands) from 1999 until 2011 in the areas of pervasive computing and cyber security, and as visiting lector cyber security and privacy at Rotterdam University of Applied Sciences (Rotterdam, The Netherlands) from 2012 until 2014.

^TOP

Ben Burtenshaw | researcher, PhD candidate at CLiPS

Humanizing IoT | Lecture Asibot: Synthetic Literature: Writing Science Fiction in a CO-Creative Process​
Humanizing IoT | #4 Asibot: Under the Hood

Ben Burtenshaw has a background in media arts and cultural research and is PhD candidate at the Computational Linguistics Group (CLiPS, University of Antwerp). Ben is interested in generating narrative and poetic language through programming methods and applying such systems within healthcare for children and the elderly. His PhD project is to develop an autonomous and interactive software client, that will respond to natural language input by generating stories and poems.

^TOP

Sunil Choenni | lector human-centered ICT, Kenniscentrum Creating010

Privacy & Security | #4 Privacy, Security en Ethische Aspecten bij Datagedreven Toepassingen

Dr. ir. Sunil Choenni is lector human-centered ICT bij kenniscentrum Creating 010. Sunil is verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Big Data/Open Data, in aansluiting aan speerpunten van de agenda Topteam Creatieve Industrie. Hij houdt zich verder bezig met de ontwikkelingen bij op het vakgebied en draagt zorg voor het acquireren van onderzoeksprojecten (zoals Open Data, WRR: analyse van overheidsbestanden) en het publiceren van belangwekkende resultaten en het houden van presentaties en het begeleiden van onderzoekers bij de kenniskring/het kenniscentrum.

^TOP

Liza Cornet | post-doc onderzoeker UTwente

Privacy & Security | #1 De ‘zelfmetende’ justitiabele - Liza Cornet (UTwente)

Liza Cornet behaalde in 2010 cum laude haar master Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht. Van 2010 tot 2015 werkte ze aan haar proefschrift 'Brains Behind Bars' welke zij begin 2016 verdedigde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na die tijd heeft zij zich bij het WODC beziggehouden met onderzoek op het gebied van neurowetenschappen, innovatieve (meet)methoden en antisociaal gedrag. Sinds maart 2018 is zij werkzaam als post-doc onderzoeker bij de Universiteit Twente. 

 
^TOP

Floyd de Graaf | Arts - Onderzoeker bij Erasmus MC

Privacy & Security | #2 PrivacyLab 010: Black Box in de operatiekamer
Floyd van de Graaf (MD) obtained his medical degree at the Erasmus MC - University Medical Center Rotterdam. He is currently a PhD candidate at the department of surgery in the field of quality and safety in surgical practice, with particular interest in the role of multimedia in quality of care registration.
^TOP

Rodolfo Groenenwoud | In4Art, co-founder and business director

Innovation of Things | Lecture Radical observations & artistic prototypes in the field of IoT

In4Art is a European innovation company that stimulates radical observations, invests in experimentation and produces artistic prototypes. These works serve as conversation starters for overlooked perspectives or new application scenarios for business practices.

At In4Art Rodolfo is in the lead to establish client relations, partnerships and oversees the investment decisions on how to incubate young artists that show innovation driving capabilities through their research and experimentation. He is our business developer and makes connections between research, business and art. Furthermore, he gives talks on the In4Art vision of ‘innovatism’ and how art is an important asset in early stage innovation processes.

Rodolfo has as background as a business developer and project manager. He initiated, developed and executed projects translating technological advancements into new market propositions within the building environment, water management and the (clean tech) energy sector. This resulted in experience with strategic insights applicable to disruptive new developments and insights in the applications for EU innovation subsidies.

^TOP

Pieter de Groot | functionaris voor gegevensbescherming ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Privacy & Security | Lecture De digitale overheid, veiligheid en de AVG

Pieter de Groot is sinds 2012 functionaris voor gegevensbescherming  op het ministerie van Justitie en Veiligheid en sinds 2014 ook van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

 

^TOP

Mostafa Hajian | onderzoeker, docent Hogeschool Rotterdam

Innovations of Things | #2 Wireless Powering of Internet of Things Devices using Radio Frequency

Mostafa Hajian received his Msc and PhD degrees from Delft University of technology, faculty of Electrical Engineering in the field of telecommunication and active beam scanning array antenna design for radar applications, respectively. He has worked at IRCTR, electrical engineering institute for 17 years. In year 2007 he moved to the faculty of Industrial Design of TU Delft. He has published more than 50 journal and conference papers. He has guided a number of PhD and Msc students. His student paper “Ultra-Wideband Imaging for Detection of Early-Stage Breast Cancer” was awarded the best paper at EUMWC in Munich Germany, October 2017. He was Netherlands delegation for European Cost 270 for more than 5 years. His major interest research areas are signal processing, active antenna synthesis, smart devices, and internet of things. Recently he joined the department of Computer Science of Rotterdam University of Applied Science. Mostafa Hajian received his Msc and PhD degrees from Delft University of technology, faculty of Electrical Engineering in the field of telecommunication and active beam scanning array antenna design for radar applications, respectively. He has worked at IRCTR, electrical engineering institute for 17 years. In year 2007 he moved to the faculty of Industrial Design of TU Delft. He has published more than 50 journal and conference papers. He has guided a number of PhD and Msc students. His student paper “Ultra-Wideband Imaging for Detection of Early-Stage Breast Cancer” was awarded the best paper at EUMWC in Munich Germany, October 2017. He was Netherlands delegation for European Cost 270 for more than 5 years. His major interest research areas are signal processing, active antenna synthesis, smart devices, and internet of things. Recently he joined the department of Computer Science of Rotterdam University of Applied Science.

^TOP

Maaike Harbers | Lector Kenniscentrum Creating010

Humanizing IoT | #3 Designing the Internet of Intelligent Things
Privacy & Security | #2 PrivacyLab 010: Black Box in de operatiekamer

Dr. Maaike Harbers studeerde zowel Kunstmatige Intelligentie als Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft een PhD in kunstmatige intelligentie, behaald aan de universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek ging over self-explaining agents in virtuele training en vond plaats bij TNO (Soesterberg). Zij heeft als onderzoeker gewerkt bij o.a. de TU Delft, WODC, Institute for Human and Machine Cognition (Pensacola, VS), University of Washington (Seattle, VS).

^TOP

Casper van Houten | AI delevoper bij Semlab

Humanizing IoT | #5 Semantische tekstclassificatie

Casper van Houten is AI developer bij Semlab, dat zich bezighoudt met moderne toepassing op het gebied van taalanalyse en tekstclassificatie. Het uithangbord is hun zoekmachine voor jurisprudentie Juribot, waar met behulp van gepatenteerde taaltechnologie gemakkelijker en sneller door uitspraken van rechters gezocht kan worden.

^TOP

 Ivonne Jansen - Dings | Hoofd Programma's bij Waag

People make cities | Lecture Citizens and city making

Ivonne Jansen-Dings is Head of Programme bij Waag Society en onderzoekt hoe burgers weerbaar gemaakt kunnen maken tegen de opmars ​​van smart city-technologie. Door mensen bewust te maken van de risico's voor de samenleving hoopt ze te helpen om geschikte alternatieven te vinden en te maken. Met een achtergrond in interaction design is Ivonne jarenlang projectleider, projectontwikkelaar en teamleider geweest op het gebied van ICT en innovatie. Ze is gespecialiseerd in de manier waarop peer-to-peer technologie en bottom-up participatie het beleidsvormingsproces beïnvloeden Haar expertise ligt in het begrijpen van de onzekerheden die technologie kan brengen en het bouwen van praktische bruggen tussen de verschillende belanghebbenden. Of dit nu is door agile werkmethoded, co-creatie workshops, hackathons, manifesten, labs, pilots of andere vormen van creatief onderzoek.

^TOP

Nathalie Keurentjes | Docent opleiding Communicatie, Hogeschool Rotterdam

Humanizing IoT | #2 Artificial Intelligence: de communicatiebanen van de toekomst

Nathalie Keurentjes is docent bij de opleiding Communicatie van de Hogeschool Rotterdam en projectleider van het honoursprogramma van CMI. Op dit moment rond zij haar master reputatiemanagement bij EURIB af. Voor haar masterthesis heeft ze onderzoek gedaan naar inspiratie binnen de opleiding Communicatie. Nathalie vindt niet alleen inspirerend onderwijs belangrijk, maar is ook continu op zoek naar innovatie en verbetering. Ze heeft zich gespecialiseerd in change management en interne communicatie.

^TOP

Nick Kiran | TWTG, Marketing Lead

Innovation of Things | #3 Why we need IoT-hardware that will survive the next 50 years

Nick Kiran (1992) is a Rotterdam-born digital native who hosts a podcast on innovation by night and is the marketer of R&D company TWTG by day with a background in Communication and Information Sciences.

^TOP

Ben van Lier | Director of Strategy & Innovation at Centric

Innovation of Things | Lecture The Fourth Industrial Revolution and Innovation

Professor Ben van Lier is the Director of Strategy & Innovation at Centric, a Dutch IT company with offices in Belgium, Norway, Sweden, Germany and Romania. In this capacity, he focuses on research and the analysis of developments between organisations and technology. Alongside his work at Centric, in 2009 he obtained his PhD from the Rotterdam School of Management (Erasmus University), for which he conducted research into the development of human-technology hybridisation, interoperability of information, and network-centric thinking. In 2013 he was appointed Professor at Steinbeis University in Berlin, a role he performs alongside his work at Centric. His research interests are in areas such as systems and complexity theory, interoperability of information, and the network-centric approach. In this last area, he focuses on related concepts such as network-centric warfare, high frequency trading, Internet of Things (industrial and otherwise), cybersecurity, blockchain technology, and ethics and information. In 2015 he was also appointed Professor at the Rotterdam University of Applied Sciences.

^TOP

Mark Neerincx| Professor bij TU Delft

Humanizing IoT | Keynote Integrating social robots into personal care and living environments

Mark Neerincx is full professor in the Interactive Intelligence group at Delft University of Technology, and principal scientist at TNO, department of Perceptual and Cognitive Systems. Mark has initiated and led a large number of national and international research programs and projects on the human-centered development of intelligent technology. A central theme is the integration of stakeholders’ values and needs into the design of electronic partners (ePartners) that provide long-term social, cognitive and affective support for individual’s performance, resilience, health and/or wellbeing. Examples are robotic and virtual assistants that help patients to cope with their chronic disease (e.g., diabetics) in different self-managements activities, and assistants that help older adults with dementia and care givers to establish positive experiences of life in the care centers.

^TOP

Berit Piepgras | Onderzoeker, Kenniscentrum Creating010

People Make Cities | #1 Participatory City Making

Berit Piepgras joined the Research through Design project Participatory City Making as a researcher and works on the development of the various participatory tools.

In her practice as an architect, she conducts research on urban challenges and has specialised in the interaction between behaviour and space. While working on self initiated and commissioned projects, preferably in interdisciplinary teams, she conducts contextual research and develops methods for participative planning processes. Recently, Berit has been working on research by design projects concerning urban development, such as “Healthy Living LAB Utrecht“, “Agenda Ruimte voor de Stad Den Haag“, “Clean Air Cities“, “Vacant property and Urban Farming“ and “Shrinking cities in Europe“. Furthermore, Berit is co-founder of the collective Hybrid Space, a studio for research and advice on the interaction between digital, spatial and social matters. She is is part of the collective De Ontwerptafel, a research office for participatory developed spatial strategies, and works as a guest teacher at the Architecture department of TU Delft.

^TOP

Arn van der Pluijm | Onderzoeker,  Kenniscentrum Creating010

People Make Cities | #2 Hand on met de Onsblok LoRA Citizens Kit

Arn van der Pluijm is als onderzoeker/maker verbonden aan het project Participatory City Making van Creating010. In het project ontwikkelt hij de tools die bijdragen aan participatie en smart citizenship http://participatorycitymaking.nl/maker-arn-van-der-pluijm-ruas/

Zijn achtergrond is Industrieel Ontwerpen (TU Delft) en hij heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met open data en de (Haagse) maker movement.

^TOP

Johan Reijenga | Onderzoeker, projectleider Kenniscentrum Business Innovation

Innovation of Things | #1 Get Smart – het ontwikkelen van dynamisch innovatievermogen voor continue vernieuwing en groei

Johan Reijenga is onderzoeker en projectleider bij het Kenniscentrum Business Innovation (KCBI) van de Hogeschool Rotterdam.  In die functie verricht hij onderzoek en adviseert hij bedrijven en organisaties op het gebied van strategie, leiderschap en innovatie. Zijn visie daarbij is: ‘trial with small errors enables learning’.

Sinds 2014 is hij tevens werkzaam in het Innovation Lab ‘Silicon Venturing Rotterdam’, een samenwerking tussen KCBI en het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht. Het doel van dit Innovation Lab is het versterken van het innovatievermogen van het ASZ, om gezond mee te kunnen bewegen met haar exponentieel veranderende omgeving. Johan is daarnaast werkzaam als executive coach. Zijn motto onder alle omstandigheden is: ‘leren, lachen, groeien’.

^TOP

Leo Remijn | Docent CMI, onderzoeker

People Make Cities | #4 Open Badges voor kennisdeling tussen labs in Rotterdam

Leo Remijn heeft Natuur- en Sterrenkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en Information Management aan de Universiteit van Tilburg en Washington University of Saint Louis. Hij is hoofddocent bij de opleiding Creative Media & gaming Technology van het instituut CMI van de Hogeschool Rotterdam. Leo is verder als onderzoeker verbonden aan Creating010 en als regisseur aan het RDM Centre of Expertise. Leo is voor de opleiding CMGT medeverantwoordelijk voor het afstuderen en de integratie tussen onderwijs en onderzoek. Binnen CMI is hij betrokken bij het ontwikkelen van het Stadslab en integreren in het onderwijs als open multidisciplinaire werkplaats. Het Havenlab bij de RDM wordt volgens hetzelfde principe maar groter opgezet. De onderzoeksinteresse van Leo is onderwijsvernieuwing met Blended Learning en de Maker movement. Verder onderzoekt hij het Internet of Things toepassingen met sensoren en LoRaWAN communicatie.

^TOP

Stan Scheerder| Docent CMI

Privacy & Security | #2 PrivacyLab 010: Black Box in de operatiekamer

Drs. ing. Stan Scheerder is docent bij de opleiding Creative Media & Game Technologies en geïnteresseerd in het snijvlak van mens en technologie. De achtergrond en passie van Stan is interactie en sociale netwerkcommunicatie in het digitale tijdperk.

 

 

^TOP

Jacek Skowronek | Group Expert System Architecture

Privacy & Security | #3 Pearl Divers: architect in in the world of IoT

Jacek Skowronek is presently Group Expert System Architecture at Thales Naval Netherlands, a position he has held since 2009. He is working with Thales Netherlands since 1997, and has been involved in R&D projects, programmes and product development as systems engineer, innovation manager and systems architect. Prior to joining Thales, he obtained his Ph.D. at the University of Twente in the Netherlands in 1997. He holds the certificate of Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

^TOP

Frank Smit| Chief Innovation Officer bij OBI4wan

Humanizing IoT | #1 Chatbots in de praktijk / Why are chatbots hugely popular today?

Frank Smit is de Chief Innovation Officer bij OBI4wan waar hij met zijn team zich bezig houdt met het ontwikkelen van nieuwe AI gedreven toepassingen die het werk voor de Customer Service en Communicatie professional een stuk makkelijk maakt. Één van de laatste ontwikkelingen op dit gebied is het Chatbot platform die door verschillende organisaties succesvol wordt ingezet. 

^TOP

Niels Stamhuis | Co-founder Dent, partner IoT Academy

Innovation of Things | #4 Hands-on IoT Workshop

After graduating at TU Delft, faculty Industrial Engineering, Niels started to work at RDM Makerspace. While working with various digital manufacturing machines like 3D printers, lasercutters, CNC mills, electronics and robotics and providing workshops on IoT, Niels started his own company Dent and developed the Marvin: the plug and play developer board for LoRa. Now fulltime running the company, he and his team develop IoT solutions, involving prototyping and embodiment design.

^TOP

Nathalie Stembert | docent Hogeschool Rotterdam 

Humanizing IoT | #3 Designing the Internet of Intelligent Things

Nathalie received both the Industrial Design Engineering and Design for Interaction Degree at the Technical University of Delft (TUDelft), The Netherlands, in 2008 and 2011 respectively. She works as a lecturer Creative Media and Game Technologies at the Rotterdam University of Applied Sciences and is active as a researcher and designer within the field of Internet of Things. In her work she follows a human-centred research and design approach, with the aim to explore how complex issues can be addressed with the aid of technology.

^TOP

Peter Troxler | Lector Kenniscentrum Creating010

People Make Cities | #4 Open Badges voor kennisdeling tussen labs in Rotterdam

Peter Troxler werkt als lector bij de Hogeschool Rotterdam waar hij verbonden is aan de kenniscentra Creating 010 en Duurzame Havenstad. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het snijvlak van business, maatschappij en technologie. Hij bestudeert de impact van digitale maaktechnologieën en de ontwerp en maakpraktijken van makers op de industrie, de urbane samenleving en de educatie, en hoe samenwerking in netwerken en nieuwe business modellen ontstaan, gebasdeerd op platte organisatiestructuren en open source principes.
Peter heeft een PhD in technologie, management en economie van de ETH Zurich. Hij heeft internationaal gewerkt in de industrie, als adviseur en als docent en onderzoeker.

^TOP

Jonas de Vos | Graduation Intern Industrial

People Make Cities | #3 Citymakingkit

Jonas Vos is a future Industrial Product Designer, graduating at Creating010. His work consists of redefining the purpose of industrial design beyond its conservative purpose of consumerism and profit. Instead, Jonas Vos looks at the possibilities of industrial design to serve as a tool for discovering new ways of doing, thinking, and connecting within openended design processes.

^TOP

Peter van Waart | Onderzoeker Kenniscentrum Creating 010 docent Hogeschool Rotterdam 

People Make Cities | #1 Participatory City Making

Peter van Waart is lecturer at the course Communication & Multimedia Design and researcher in research center Creating 010, both of Rotterdam University of Applied Sciences (RUAS). His PhD study at TU Delft focuses on guidelines for designing meaningful technology applied in the urban domain. Van Waart is one of the initiators of Rotterdam Open Data and StadsLab Rotterdam and he initiated and coordinated the minor Urban Interaction Design (Urban IxD). Next to that, he initiated and organised the Global Service Jam Rotterdam, the Rotterdam GovJam and the International Internet of Things Day Rotterdam. All of this aims for the participation of Rotterdam citizens in designing meaningful applications for urban living.

^TOP

Elger van der Wel | Chief Content, OKGO

Humanizing IoT | #2 A.I. de banen van de toekomst

Elger van der Wel is freelance expert op het gebied van technologie en media-innovatie. Hij werkte 8 jaar bij de NOS als (tech)redacteur en productmanager, waar hij onder meer het innovatielab van de NOS heeft opgezet. Daarna werkte hij als Chief Content bij OK GO, waar hij onder meer de redactie Numrush.nl aanstuurde. Tegenwoordig helpt hij media en bedrijven in het veranderende digitale landschap.

^TOP

Iris Withuis | Docent Hogeschool Rotterdam, onderzoeker

Humanizing IoT | #2 A.I. de banen van de toekomst

Iris Withuis is docent en onderzoeker bij de opleiding Communicatie van de Hogeschool Rotterdam en is verbonden aan het kenniscentrum Creating010. Momenteel doet zij onderzoek naar Influencer Marketing en User Generated Content. Iris behaalde in 2009 haar master Media & Journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze geeft onder meer les in de minor Crossmediale Journalistiek en houdt zich bezig met hoe innovatieve technologieën en media, de manier waarop content wordt verspreid, veranderen.

^TOP