InnovationQuarter proudly presents...

Voorafgaand aan het InnovationQuarter Jaarevent 2017 hebben wij een gevarieerd en interactief voorprogramma gecreëerd waarin wij u in een intiemere setting informeren en bijpraten over specifieke topics:

  • Economendebat Zuid-Holland
  • Through the Investors Eyes
  • Internationale profilering van Zuid-Holland
  • Dare 2 Cross, de fieldlabs in Zuid-Holland

Hieronder vindt u meer informatie over de vier sessies. Dit voorprogramma van 14.00 uur tot 15.30 uur is optioneel. Het plenaire programma begint om 16.00 uur. 

 

Economendebat Zuid-Holland 2017

Test uw kennis van de Zuid-Hollandse economie en discussieer mee over kansen en knelpunten van de regio! Tijdens het Economendebat Zuid-Holland 2017 presenteren InnovationQuarter en EPZ, de Economic Board van Zuid-Holland, de Regiomonitor 2017. De derde editie van deze regiomonitor geeft actuele cijfers, trends en analyses over de economie en bereikbaarheid van Zuid-Holland.

Experts en bestuurders vanuit wetenschap, bedrijfsleven en overheid gaan met elkaar in gesprek over de innovatiekracht van de regio, de kwaliteit van het vestigingsklimaat, internationale ontwikkelingen die bedrijven kansen bieden, uitdagingen op onderwijs en arbeidsmarkt, het belang van clusters en netwerken en de transitie naar de next economy.

 

Through the Investors Eyes

Altijd al willen weten wat investeerders belangrijk vinden als ze naar proposities kijken? En hoe ze beslissingen nemen bij aanvragen voor financiering? Kom dan naar de sessie ‘Through the Investors Eyes’. 

Zes topinvesteerders vanuit verschillende sectoren worden aan de tand gevoeld door een stand-up comedian. Hij daagt ze uit een boekje open te doen de do’s en don’ts van fundraising en wat zij belangrijk vinden.

Deze sessie is vooral bedoeld voor startups en groeibedrijven uit het innovatief MKB, die op zoek zijn naar financiering. En voor nieuwsgierigen die wel eens willen weten hoe het in de wondere wereld van investeerders nu echt werkt.

 

Internationale profilering van Zuid-Holland

Een sterke regio verdient een sterk profiel. Door met elkaar te werken aan een goede profilering van Zuid-Holland in binnen- en vooral buitenland, profiteren we daar in onze regio allemaal van. Wat kunt u in deze interactieve sessie verwachten? 

  • Regiobranding in de praktijk. Hoe implementeert u de recent ontwikkelde en effectieve ‘tools’ in al uw uitingen? Want alleen samen komen we tot een succesvolle internationale profilering van onze regio.
  • Het belang van buitenlandse bedrijven voor onze nationale en regionale economie, de beweegredenen van bedrijven om zich hier te vestigen en waar lopen buitenlandse bedrijven zoal tegenaan als ze zich in Zuid-Holland hebben gevestigd.
  • Hoe begeleidt InnovationQuarter buitenlandse bedrijven bij vestiging in Zuid-Holland? En hoe we hierbij graag samenwerken met de verschillende stakeholders uit onze regio. Met speciale aandacht voor het nationale en regionale Investor Relations-programma.

Deze sessie is vooral bedoeld voor bedrijven en publieke organisaties, die de kracht van het Zuid-Hollandse regioprofiel graag in hun eigen profilering en communicatie toepassen. Als ook voor bestuurders en accountmanagers van gemeenten, kennisinstellingen en clusterorganisaties, die vanuit hun functie regelmatig contact hebben met internationale bedrijven en organisaties.

 

Dare 2 Cross, de fieldlabs in Zuid-Holland

In deze interactieve sessie tussen MKB’ers onderling en met betrokkenen van verschillende fieldlabs staan een aantal thema’s centraal waar cross-sectorale innovatie voor de hand ligt. Deze thema’s zijn Smart Sensoring, Robotica, Big data en Smart Maintenance. 


In een cafésetting inventariseren wij de innovatievragen vanuit het MKB en de fieldlabs. We verkennen waar de energie zit bij de diverse partijen. Daarover praten we in kleinere groepen verder om zo te achterhalen of er voldoende potentie is om een samenwerkingsproject te ontwikkelen.


Deze sessie is bij uitstek geschikt voor ondernemers uit het MKB, die geïnteresseerd zijn in aansluiting bij een van de Zuid-Hollandse fieldlabs. En die openstaan om over de grenzen van hun sector te zoeken naar samenwerkingskansen.

 

Bent u er bij?

Wekt één van deze sessies uw interesse? Maak uw keuze en meld u aan. De plaatsen voor elke sessie zijn beperkt, dus wie het eerst komt…  

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren