Werkgeverssymposium: Grensoverschrijdend ondernemen & Internationaal Werknemersverkeer

Werkgeverssymposium: Grensoverschrijdend ondernemen & Internationaal Werknemersverkeer

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het aanmeldformulier neemt u contact op met ITEM via onderstaande contactgegevens.

Voor specifieke vragen met betrekking tot de workshops kunt u zich richten tot de desbetreffende organisaties via onderstaande contactgegevens.


Holland Expat Center South - Maastricht Region

Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
T: +31 (0)43 350-5010
E: maastricht@hollandexpatcenter.com
W: www.hollandexpatcenter.com

Grensinfopunt Maastricht

Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
T: +31 (0)43 350 5020

E: marcel.dautzenberg@maastricht.nl

W: https://maastricht.grenzinfo.eu/

Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility / ITEM
Bouillonstraat 1-3, 6211 LH Maastricht
Avénue Céramique 50, 6221 KV Maastricht

P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht, The Netherlands
T
: +31 (0)43-3883233
E:
W: www.maastrichtuniversity.nl/item