International Week 2020


Volgende week start het nieuwe semester met een inspirerende week, waarin zowel de Kick-Off van de nieuwe Design Challenge plaats vindt, als ook de International Week. Van 10 t/m 14 februari 2020 besteden we aandacht aan de introductie van de Design Challenge “Gezond010” met o.a. gastspreker Saskia H. Herrmann (The Empathy Game), volg je workshops over verschillende culturele “eigenaardigheden” en het werken in andere culturele contexten. Daarnaast vertellen studenten, die het afgelopen half jaar in het buitenland hebben gestudeerd, over hun avonturen en ervaringen.

Bij CMD Rotterdam geloven we erin dat je alleen maar goed kunt ontwerpen, als jij je ook kunt inleven in de ander. Zo weet je wat de drijfveren zijn en hoe iemand 'tikt’. Bij ons vallen deze vaardigheden onder de competentie Empathie. De volgende twee kwartalen gaan jullie op zoek naar mogelijkheden om inwoners van Rotterdam een gezondere leefstijl te laten ontwikkelen. Natuurlijk niet alleen, maar samen met vier Rotterdamse welzijnsorganisaties, kenniscentrum Creating 010 en het beroepenveld.

Schrijf je via het aanmeldformulier in voor de verschillende programmaonderdelen van aankomende inspirerende week. 

We wensen jullie alvast ontzettend veel plezier!

Namens het CMD- team jaar 2.