aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

het KennisEvent 2017

 

Welkom

 

Hartelijk welkom op de aanmeldsite KennisEvent voor studenten op 12 januari a.s. op de locatie Hogeland 10, te Zwolle

Mijn naam is Wouter van Amersfoort, 4e jaars student Sportmanagement bij de opleiding Sport&Bewegen. Na 1,5 jaar in de Studentenraad te hebben gezeten werd er gevraagd of het ons leuk leek om een dag voor alle studenten te organiseren. Dit was na aanleiding van de Innovatiedag voor docenten.Vol enthousiasme zijn wij hiermee aan de slag gegaan en daar is het KennisEvent uit ontstaan. 

Het thema van dit jaar is: Boost your Future! 

Heeft u een vraag aan ons? mail naar kennisevent@landstede.nl of bel naar 0618755068.

Verder kun jij de routeinformatie inzien bij het kopje 'Locatie'. 

Met vriendelijke groeten,

Namens de Studentenraad van Landstede,

Wouter van Amersfoort

evenements uitnodiging
 evenements uitnodiging