Er zijn veel vragen naar hoe je esports en gamification op een goede manier kunt inzetten binnen het onderwijs. Bij VMBO, MBO, bovenbouw VO en HBO is er veel behoefte aan kennis over hoe esports, digitalisering en gamen/gamification kunnen worden geïntegreerd in het lesaanbod, kunnen worden opgenomen als thema voor een keuzedeel of als minor of hoe je een eigen esports opleiding kunt ontwikkelen. 

Op vrijdag 13 oktober organiseren we daarom rond dit thema een uniek congres op een passende plek, namelijk Zadkine MBO Sport en Bewegen waar ook een E-zone is ingericht en in de sporthal een GameGymWall als interactief middel ingezet wordt om leerlingen uit te dagen en te verbinden. Het congres biedt een combinatie van inspirerende plenaire lezingen in de ochtend en praktijkdemonstraties in de middag. 

Praktijkexperts bespreken de (on)mogelijkheden van het toepassen van gamen/esports, digitalisering en gamification in het onderwijs en dagen je uit te kijken naar de mogelijkheden binnen jouw organisatie. Game education is een veelomvattend thema, dat elke onderwijsvorm en elk onderwijsniveau raakt. In dit geval beperken we ons tot het vervolgonderwijs voor jongeren vanaf 12-15 jaar en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs van 16-25 jaar. Je krijgt antwoorden op de volgende vragen: 

  • Hoe kun je via esports en gamification (beter) inspelen op de beleving en de behoeften van jongeren en jong-volwassenen?
  • Hoe zet je digitalisering en gamification in om de communicatie met en motivatie van leerlingen te vergroten? 
  • Hoe kun je het verbeteren van digitale vaardigheden de juiste plek geven binnen het reguliere onderwijs? 
  • Wat is de status van ICT-bekwaamheid van de docenten? 
  • Hoe kun je gamification koppelen aan het stimuleren van fysiek bewegen?
  • Op welke wijze kun je VR/AR structureel inzetten binnen het onderwijs?
  • Welke succesverhalen zijn er om te delen en wat kun je daarvan leren?
  • Hoe kun je leerlingen opleiden zodat zij zelf gamification kunnen gaan inzetten binnen hun latere baan? 

Let op, vanwege de locatie is er een beperkt aantal deelnameplaatsen beschikbaar!