aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Jaargroep Persoonlijk Leiderschap

Jaargroep Persoonlijk Leiderschap

De tweede instroom voor 10 avonden: 19 februari 2015

Je schrijft je in voor 10 avonden.
de avonden vinden plaats op de 3e donderdag van de maand.

 

Tijd
19.00 Ontvangst in de Piramide
19.30 Start
22.00 Einde
22.00 Piramide, informeel ontmoeten

 

Data:

2015
19 februari (Instroom-moment)
19 maart
16 april
21 mei
18 juni

En vanaf september weer de 3e donderdag van de maand.

Kosten:
€ 295,- voor 10 keer

Je krijgt na inschrijven begin februari 2015 bericht over de wijze van

overmaking van € 295,-

toegangskaartverkoop
 toegangskaartverkoop