Jaaropening 2019

 

De maanden juni en juli staan in het teken van de afronding van het huidige collegejaar. Studenten buigen zich over de laatste tentamens of bereiden de verdediging van hun eindscriptie voor. Onze docenten werken hard om alle zaken af te ronden en bereiden zich ook al voor op het nieuwe collegejaar. 

Na de zomer openen we het nieuwe jaar met de jaaropening op maandag 2 september. We nodigen je van harte uit om erbij aanwezig te zijn.

Tijdens de jaaropening geeft vicepremier Hugo de Jonge zijn visie vanuit een landelijk perspectief, net als Maurice Limmen (voorzitter Vereniging Hogescholen) die inzoomt op het hoger beroepsonderwijs. En Zakia Guernina (lid van College van Bestuur Hogeschool Rotterdam) vertelt wat dat voor Rotterdam en de hogeschool betekent.