Symposium 'Jeugdhelden'

 

Ter gelegenheid van de oratie van Arne Popma

Op donderdag 29 maart om 15.45 zal Arne Popma zijn oratie “Terug naar de toekomst” uitspreken en daarmee zijn leerstoel Kinder-en jeugdpsychiatrie aan de VU/VUmc aanvaarden.

 

Voorafgaand aan de oratie, tussen 9.30 en 14.30 uur, organiseren we een symposium waarbij de nadruk zal liggen op discussie en inspiratie. Met onder andere wetenschappers, beleidsmakers, hulpverleners en jongeren zoeken we naar ingrediënten en prioritering voor een bloeiende toekomst van de Kinder- en Jeugdpsychiatrie: wat weten we al, moeten we behouden en kunnen we gewoon vol overtuiging blijven dóen? En waar valt de grootste winst te behalen de komende jaren? Onder leiding van de dagvoorzitter storten we ons op drie deelonderwerpen:  de Kinder- en Jeugdpsychiatrie … en de jeugd van tegenwoordig', '….binnen de jeugdhulp' en '…in het ziekenhuis'. Het prioriteitenlijstje dat we opleveren zal nog dezelfde middag worden verwerkt in de oratie van Arne.

 

Het symposium én de oratie vinden plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit op de Boelelaan 1105 te Amsterdam. De kosten voor het symposium bedragen 35 Euro, accreditatie wordt aangevraagd.

event registratie
 event registratie