aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Jeuggilddaag 2107

Peardekleppers!

Via dit formulier kunt ge og eenvoudig en snel aanmelden veur de spectaculaire, kutjezatte en beeregezellige jeuggilddaag 2017 op zondaag 9 juli aanstaande!

 

Gej wurd zondagochtend 9 juli aanstoande um 8:15 uur verwacht bej Café de Mmol. Vanoet hej zal d'n daag starten.

 

De totale kosten van de daag zien €40,-. Dit kunt ge cash mejneme en op de daag zelf betalen.

Doarbej zit inbegrepe:

  • Unne spiksplinterblitsmoeieniejeoriginelecollectorsitem Jeuggildpolo
  • €5,- contributie veur t kommend joar
  • 5 pulle beer, noa eigen inzicht te nuttige!
  • Ontbijt, lunch en enne BBQ!
  • Middaagactiviteit met Keuningswedstrijd!
  • Genog klep tijdens de activiteit uiteraard!

Dus meld og snel aan en dan zeen wej og gear op 9 juli!

 

Bestuur Jeuggild2.0 

evenementsregistratie
 evenementsregistratie